praksa_logo_v.jpg (14523 bytes)

Садржај, бр. 10/2003.

Морал у функцији интереса

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА - финансијско пословање и рачуноводство -

ФИНАНСИЈСКИ НАДЗОР И РЕВИЗИЈА, ПЛАТНИ ПРОМЕТ И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА И ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ПОДСЕТНИК ЗА ИЗМИРЕЊЕ ОБАВЕЗА

Јун 2003.

АКТУЕЛНИ ПОДАЦИ