Поштовани чланови,

Савез рачуновођа и ревизора Србије је поводом Радне верзије Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна  ПДВ, у коју је имао увид, упутио сугестије и запажања, које можете преузети ОВДЕ.