НАЦРТ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ

Према програму Одбора за привреду и финансије  Министарство за финансије Републике Србије спроводи јавну расправу о Нацрту Закона о рачуноводству  у периоду од 12. августа до 2. септембра 2019. године (Нацрт закона о рачуноводству објављен на https://www.mfin.gov.rs/pages/article.php?id=14765). 

Нацрт  закона су припремили  консултанти (конзорцијум Универзитет Сингидунум и Информативно пословни центар д.о.о.), ангажовани у виду Пројекта техничка помоћ Рерпублици Србији у реформи корпоративног финансијског извештавања. Савез рачуновођа и ревизора Србије је заједно са Министарством финансија, Министарством привреде, Народном банком Србије, Комисијом за хартије од вредности, Привредном комором Србије, Комором овлашћених ревизора и Одбором за јавни надзор над обављањем ревизије учествовао у раду Одбора за управљање Пројектом, и у више наврата достављао коментаре и предлоге на Нацрте закона (део материјала у прилогу ).

Иако је став Савеза РР Србије да објављени Нацрт закона представља унапређење у односу на постојећи закон, мишљења смо да се у одређеним областима закона, кроз јавну расправу могу остварити и додатна побољшања, те овим путем Савез

ПОЗИВА ПРОФЕСИОНАЛНЕ РАЧУНОВОЂЕ

да  своје сугестије и примедбе на текст Нацрта Закона о рачуноводству доставе  Министарству за финансије, писаним путем на адресу Министарство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20, са напоменом: ''За јавну расправу о Нацрту Закона о рачуноводству'', или електронским путем на e-mail адресу: aleksandar.janjusevic@mfin.gov.rs, vojkan.zdravkovic@mfin.gov.rs и ana.brkic@mfin.gov.rs

Служба за информисање