Организују једнодневни семинар, за именована, постављена и запослена лица
у државним и органима локалне власти, установама и јавним службама

Спровођење пописа имовине и обавеза,
радно-правни статус и плате запослених
и припреме за састављање финансијских извештаја
корисника јавних (буџетских) средстава

KОНТИНУИРАНA ЕДУКАЦИЈA

За професионалне рачуновође - чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 20 поена по члану 6. Правилника и међународним стандардима о континуираној едукацији

МЕСТО САЛА ДАТУМ - 2017.
Вршац Велика сала град Вршац, Трг победе 1 14. новембар
Ниш Хотел „Видиковац“ 15. новембар
Нови Сад Хотел „Парк“ – амфитеатар 16. новембар
Апатин Сала СО Апатин, Српских владара 29 17. новембар
Крагујевац Позориште за децу, Трг слободе 1 20. новембар
Београд Сава Центар (сала 15, први спрат) 22. новембар

Предавања, у свим местима, почињу у 10:00 часова

Професионални чланови Савеза који су измирили чланарину за 2017. годину,
добиће поштом издање “ИЗМЕНЕ МСФИ за МСП И НОВОДОНЕТИ МСФИ”,
као и чланови који то учине до почетка семинара.

Програм семинара

1. Нови, измењени прописи и друге актуелне теме
2. Електронска архива и документација; (Не)обавезност употребе печата
3. Припреме за састављање финансијских извештаја код корисника јавних средстава
4. Актуелни рачуноводствени и порески прописи
5. Одговори на питања

Присуство семинару је бесплатно за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2017. годину и претплатнике приручника Рачуноводствена пракса

Учесници, који нису претплатници, материјал за семинар  (РП 21-22/2017) могу унапред уплатити по цени од 6.200 дин. на текући рачун: 145-3232-76

Више информација на тел: 011 / 3344 405, 3345 007, факс: 3231 220