26.12.2013.
Материјал са конференције за новинаре одржане поводом предлога подзаконских аката везаних за Закон о рачуноводству и ревизији
26.12.2013.
СЕМИНАР - годишњи финансијски извештај, утврђивање пореза на добит и примена Закона о ПДВ
17.12.2013.
Писмо министру Лазару Крстићу, од 6.12.2013.

28.11.2013.
Дана 28.11.2013. предали смо министру Финансија, г. Лазару Крстићу, захтев, са преко 2.000 потписа рачуновођа из целе Србије, за хитну измену одређених законских и подзаконских прописa

27.11.2013.
Одржано предавање рачуновођама Срема на тему Електронско пословање са Пореском управом и подношење Појединачне пореске пријаве, ППП ПД, предавачи су били мр Иван Симич и мр Снежана Митровић
20.11.2013.
Бесплатан промотивни семинар - Припреме за састављање финансијских извештаја и примена нових прописа
15.11.2013.
Електронске пореске пријаве – упутство за достављање Пореској управи – од 1. јануара 2014. год. нема исплате зарада и других прихода из радног односа и ван радног односа ако се не извади дигитални сертификат за квалификовани електронски потпис

14.11.2013.
Утврђене су теме за XLV СИМПОЗИЈУМ НА ЗЛАТИБОРУ

5.11.2013.
БЕСПЛАТАН ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР - Припрема за састављање финансијских извештаја и примена нових прописа
28.10.2013.
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ДЕЦЕМБАР 2013.
22.10.2013.
Објављен је распоред одржавања консултативне наставе за стицање професионалних звања

8.10.2013.
Семинар - Контрола квалитета рачуноводствено-ревизорских услуга (25. октобар 2013)

Објављен је распоред одржавања другог циклуса семинара континуиране едукације у 2013.
7.10.2013
Извештај и закључци са Панела, одржаног 27.09.2013.г на Златибору, на тему, „Улога рачуновођа у електронском пословању са Пореском управом и реформа Пореске управе“
20.9.2013.
Одлука Извршног одбора Савеза РР Србије о предлогу за делегирање представника Савеза РР Србије за рад у Комисији (Review Committee)

17.9.2013.
Дана 27.09.2013. г. у 17 часова, одржаће се панел на тему Улога рачуновођа у електронском пословању са Пореском управом и реформа Пореске упараве, у коме ће учествовати директор Пореске управе Србије, мр Иван Симич

XIV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ
26 - 28. септембар 2013, Конгресни центар "Србија" 
XI САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
23 - 25. септембар 2013, хотел "Палисад"
30.8.2013.
Од 29.8. ступио је на снагу “Правилник о изменама Правилника о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност” (Сл. гл. РС”, бр 74/13)

28.8.2013.
"Реформа Пореске управе Србије",
одржани састанци у 11 градова Србије са рачуновођама у оквиру заједничких активности Савеза РР Србије, МФ и Пореске управе Србије

27.6.2013.
Предлог за повлачење Закона о рачуноводству и Закона о ревизији из процедуре за усвајање

17.6.2013.
Пореска управа је објавила Обавештење o пореском третману прихода које оствари физичко лице које врши промет пољопривредних производа, као и остваривање права на ПДВ надокнаду, у 2013. години

Објављен је распоред одржавања првог циклуса континуиране едукације у 2013.
31.5.2013.
Промењен план уплатних рачуна, због усклађења са изменама пореских прописа

31.5.2013.
Саопштење Пореске управе Републике Србије свим обвезницима који су извршили исплату зарада 30.05.2013.г. по старом, са обрачунатим порезом на зараде 12% и доприносом за ПИО 22%

17.5.2013.
Међународни стандард финансијског извештавања – за мале и средње ентитете (31. мај 2013)

17.5.2013.
Информација о
 стању на пореским рачунима 
и преко портала еПорези
15.4.2013.
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ЈУН 2013.
11.4.2013.
Глас рачуновођа бр. 21 - Активности Савеза РР Србије поводом Нацрта закона о рачуноводству и Нацрта закона о ревизији
3.4.2013. Иницијатива за унапређење система финансијског извештавања Савеза РР Србије и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга
3.4.2013.
Допис министарству финансија и привреде везан за нацрт Закона о рачуноводству и Закона о ревизији
3.4.2013.
Саопштење Уније послодаваца, Удружења пружалаца рачуноводствених услуга и Савеза РР Србије у вези нацрта Закона о рачуноводству и Закона о ревизији
15.3.2013.
Примедбе и предлози Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Удружења пружаоца рачуноводствених услуга достављене Министарству финансију на Нацрт закона о рачуноводству
5.3.2013.
Обавештавмо чланове СРРС и ширу јавност, да је Мин. финансија и привреде РС објавило Нацрт закона о рачуноводству и Нацрт закона о ревизији.
25.2.2013.
Заједничке активности Министарства финансија и привреде и Савеза РР Србије на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
21.2.2013.
7.03.2013. у 11 часова, у Београду, одржаће се Јавна расправа на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
13.2.2013.
20.02.2013. у 13 часова, у Пожаревцу, одржаће се Јавна расправа на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
10.2.2013.
Семинар за буџетске кориснике: Завршни рачун по прописима буџетског рачуноводства
25.1.2013.
30.01.2013. Одржаће се јавна расправа у Ваљеву, на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
14.1.2013.
Пореска Управа објавила корисничко упутство у вези брисања из евиденције обвезника ПДВ
8.1.2013.
Позив рачуновођама за подношење пореских пријава електронским путем
8.1.2013.
17.01.2013. Одржаће се јавна расправа у Крушевцу, на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
3.1.2013.
Електронским путем могуће подношење појединачне пореске пријаве (ППП) за 2012
1.1.2013.
Бесплатан семинар за претплатнике РП - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ
19.12.2012.
27.12.2012. Одржаће се јавна расправа у Нишу и Крагујевцу, на тему "Реформа Пореске управе Републике Србије"
17.12.2012.
Електронске пријаве - поступак достављања пореској управи

11.12.2012.
Поводом памфлета објављених
у Привредном саветнику,
бр. 20/12 и
21-22/12

11.12.2012.
Закључци са јавне расправе "РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ",
03.12.2012, Ужице
21.11.2012.
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА II ЦИКЛУС 2012
20.11.2012.
Објављен је позив за пријаву реферата за 44. симпозијум на Златибору
20.11.2012.
Извештај и закључци са јавне расправе, везано за "Реформу Пореске управе"

14.11.2012.
Бесплатан промотивни семинар
Припреме за састављање финансијских извештаја, примена закона о пдв и нових прописа

13.11.2012.
Семинар за буџетске кориснике
Новине у прописима за јавни сектор и припреме за састављање финансијских извештаја за кориснике буџетских средстава

25.10.2012.
Закључци Одбора за рачуноводствo - СРРС, а који се односе на Нацрт закона о рачуноводств и Нацрт закона о ревизији, објављени на сајту Министарства финансија и привреде, дана 17.10.2012. године

24.10.2012.
За професионалне чланове СРРС Верификација ЕУ грантова - пријава

18.5.2012.
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ДЕЦЕМБАР 2012.

15.10.2012.
СЕМИНАР:
Примена компјутера у спречавању и откривању криминалних радњи (15.11.2012)

1.8.2012.
XIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ
20 - 22. септембар 2012, Конгресни центар "Србија" 

1.8.2012.
X САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
17 - 19. септембар 2012,
хотел "Палисад"

18.5.2012.
Објављен је распоред одржавања семинара континуиране едукације у 2012.
3.5.2012.
Објављен је распоред одржавања
испита за стицање професионалних звања - рок ЈУН 2012
.
10.4.2012.
Критички осврт Удружења пружалаца рачуноводствених услуга на проблематику примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
9.4.2012.
Министартство за економију и регионални развој прикупља писма заинтересованости за ангажовање рачуновође за Бизник инкубатор у Мајданпеку
5.3.2012.
Семинар: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње енитете (28. март 2012.)
5.3.2012.
Семинар: Практична примена CAATT алата за ефикасан рад контроле и ревизије (25 и 26 април 2012.)
5.3.2012.
Објављен детаљан програм 43. Симпозијума
30.12.2011.
СЕМИНАР: ЗАВРШНИ РАЧУН ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА ЗА 2011.
30.12.2011.
Семинар: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2011. ГОДИНУ
30.12.2011.
У продаји је Комплет образаца финансијских извештаја за 2011.
Семинар Интернa ревизијa - планирање ревизије на бази ризика (29. новембар 2011.)
10.11.2011.
Објављен је распоред одржавања
испита за стицање професионалних звања - рок ДЕЦЕМБАР 2011

31.10.2011.
БЕСПЛАТАН
ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР - Други циклус конт. едукације Припреме за састављање
годишњег фин. извештаја и утврђивање пореза на добит за 2011. годину

31.10.2011.
Специјализовани курс Форензичка ревизија криминалних радњи (18-19. новембар. 2011.)

16.9.2011.
СЕМИНАР:
Нови и измењени мрс за јавни сектор и улога интерне контроле и ревизије код буџетских корисника

16.9.2011.
VI конгрес рачуновођа и ревизора Црне Горе
10.8.2011.
XII Јесењи семинар на Златибору
22-24. септ. 2011.
10.8.2011.
IX Саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства на Златибору
19-21. септ. 2011.
10.5.2011.
СРРС склопио Уговор о сарадњи са ДЗ "Др Ристић" са повлашћеним ценама за чланове СРРС и њихове породице
4.5.2011.
Објављен је распоред одржавања
испита за стицање професионалних звања - рок ЈУН 2011
4.5.2011.
Објављен је преглед оджавања припремне наставе за испитни рок јун 2011.
10.4.2011.
Професионално-стручни семинар на тему Интерна ревизија - Аутоматизацијом до ефикасности (28. апр. 2011.)
29.12.2009.
Бесплатан семинар за претплатнике - Годишњи финансијски извештај за 2009.
29.12.2009.
Семинар за буџетске кориснике - Завршни рачун по прописима буџетског рачуноводства за 2009.
20.11.2009.
Позив свим заинтесованим за подношење пријава за реферате за 41. Симпозијум
19.11.2009.
Објављен је преглед оджавања припремне наставе за испитни рок децембар 2009
06.11.2009.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања за рок Децембар 2009
06.11.2009.
Бесплатан промотивни
семинар - Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја и ПДВ актуелности
12.10.2009.
Семинар: Међународни
стандард финансијског извештавања – за мале и средње ентитете
(19.10.2009.)
9.10.2009.
Објављен је распоред одржавања ДРУГОГ циклуса семинара КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА 2009.
27.06.2009.
Семинар "Практична примена МСФИ, пореских и других актуелних прописа" 24-26. 09.2009.
27.06.2009.
Семинар
Буџетско рачуноводство у функцјии реформе државне управе и хармонизација прописа 21-23. 09.2009
22.06.2009.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма
25.05.2009.
Објављен је распоред одржавања Првог циклуса семинара КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА 2009.
11.05.2009.
Објављен је распоред одржавања испита за рок ЈУН 2009.
8.5.2009.
Обавештење о консултативној настави за кандидате за стицање професионалних звања
5.5.2009.
Семинар: УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПОСЛОВАЊА
(21. мај 2009.)
5.5.2009.
СЕМИНАР - Нови порески прописи
14.3.2009.
Семинар: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПРОЦЕНЕ И ВРЕДНОВАЊА (8. мај 2009.)
15.1.2009.
Предрачун за комплет образаца за састављање финансијских извештаја за 2008.

07.1.2009.
Бесплатан семинари за претплатнике РП - Годишњи фин. извештај за 2008. и Завршни рачун за кориснике буџетских средстава

12.11.2008.
Објављен је распоред испита за стицање професионалних звања у испитном року Децембар 2008.
5.11.2008.
Објављен је распоред одржавања консултативне наставе за испитни рок Децембар 2008.
28.10.2007.
Ново у продаји - Приручник о практичној примени МСФИ у Републици Србији
06.06.2007.
Професионално-стручни семинар на тему Професионална пракса интерне ревизије (30. октобар 2008.)
06.10.2008.
Распоред одржавања другог циклуса семинара континуиране едукације за 2008
22.09.2008.
Пријава тема за 40, јубиларни, симпозијум
23.07.2007.
9 јесењи семинар - Примена МСФИ и актуелних прописа
2-4. октобар 2008.

23.07.2007.
VI Саветовање професионалних рачуновођа, корисника буџетских средстава
29,30 септембар и
1 октобар 2008.

15.07.2008.
Регистрована" Асоцијација интерних ревизора Србије "
Приступница
16.05.2008.
Oбелодањивање финансијских извештаја на WEB – сајту Савеза РР Србије
14.5.2008.
Распоред испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Јун 2008.
14.5.2008.
Објављен је распоред одржавања консултативне наставе за стицање професионалних звања
05.05.2008.
Распоред одржавања првог циклуса семинара континуиране едукације за 2008
ЈАВНА РАСПРАВА
поводом националног рачуно-водственог
софтверског стандарда РСС 33
19.02.2008.
Важно обавештење у вези са објављивањем МРС/МСФИ

11.2.2008.
Рачунске и логичке контроле код образаца за завршни рачун 2007. по прописима буџетског рачуноводства

6.2.2008.
Семинар на тему РЕВИЗИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (22. фебруар 2008.)
9.1.2008.
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2007. (за привредна друштва, задруге, предузетнике и друга правна лица)
9.1.2008.
Семинар ЗАВРШНИ РАЧУН корисника буџетских средстава
28.12.2007.
39.
СИМПОЗИЈУМ – Продужен рок за пријаву тема
29.10.2007.
Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Децембар 2007.
29.10.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 21/2007

15.10.2007.
Изашао је из штампе Приручник за примену прописа о порезима на имовину

15.10.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 20/2007
20.09.2007.
Континуирана едукација у 2007.
18.09.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 19/2007
29.08.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 18/2007
20.08.2007.
8 јесењи семинар - Примена МРС/МСФИ, пореских и других актуелних прописа
20.08.2007.
V саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства
30.07.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 17/2007
10.07.2007.
Став Комисије за хартије од вредности о обвезницима састављања полугодишњих финансијских извештаја
10.07.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 16/2007
10.07.2007.
Нови износ минималне зараде (јул-децембар 2007)
09.07.2007.
Опорезивање промета персоналних рачунара по посебној стопи ПДВ од 8% почиње од 9. јула 2007.
04.07.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 15/2007
29.06.2007.
Семинар: Примена нових пореских прописа и актуелне теме
19.06.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 14/2007
04.06.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 12-13/2007
29.05.2007.
Oбелодањивање финансијских извештаја на WEB – сајту Савеза РР Србије
14.05.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 11/2007
24.04.2007.
Континуирана едукација у 2007.
24.04.2007.
Објављен је распоред одржавања испита за рок ЈУН 2007.

24.04.2007.
Распоред одржавања припремне наставе

24.04.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 10/2007
24.04.2007.
Просечна зарада исплаћена у марту у 2007. године
03.04.2007.
Почело је пријављивање за 38. симпозијум на Златибору
03.04.2007.
Корисници буџетских средстава, нису у обавези да саставе и доставе тромесечно периодични извештај (јануар – март 2007. год.) у прописаном року
02.04.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 9/2007
19.03.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 8/2007
09.03.2007.
Изашао је Глас рачуовођа бр. 10- именик професионалних звања
05.03.2007.
Семинар Примена новог Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
05.03.2007.
Упоредни контни план старих и нових синтетичких конта за кориснике буџетских средстава
05.03.2007.
Изашла је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 6-7/2007 и збирка Порез на доходак грађана
23.02.2007.
Просечна зарада исплаћена у јануара у 2007. године
19.02.2007.
Изашла је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 5/2007
14.02.2007.
Пријава испита за у року Јун 2007 врши се до 30.03.2007.
14.02.2007.
15. фебруар - нерадан дан
13.02.2007.
Раст цена на мало и стопа затезне камате за јануар 2007.

09.02.2007.
Усклађен је износ који се изузима из зараде за опорезивање

24.01.2006.
Просечна зарада исплаћена у децембру 2006, најнижа основица од 01.02.2007. и минимална зараде у периоду јануар-јун 2007.
22.01.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 4/2007
16.01.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 2-3/2007

16.01.2006.
Годишњи финансијски извештај за 2006. за привредна друштва, задруге, предузетнике и друга правна лица

предрачун

16.01.2006.
Завршни рачун корисника буџетских средстава за 2006. годину

предрачун

10.01.2007.
Искористите попуст и наручите издања Савеза РР Србије по 50% нижим ценама
04.01.2006.
НОВО - буеџетски корисници:
Донет је Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава - рок 10/20.01.2007.
04.01.2006.
НОВО - буеџетски корисници:
Инструкција за израду и достављање Извештаја о извршењу финансијског плана за период јан-дец 2006.
26.12.2006.
Продужен рок за пријаву реферата за 38. сипозијум
25.12.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 1/2007
22.12.2006.
Просечна зарада исплаћена у новембру 2006.
07.12.2006.
Обавештење НБС - Примена нове ознаке за српски динар - РСД од 9.12.2006.
05.12.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 24

04.12.2006.
Инструкциј а за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који своје пословне књиге воде према уредби о буџетском рачуноводству за 2006. годину

04.12.2006.
Инструкција и упутство o изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа за 2007. годину

01.12.2006.
Стопа раста цена на мало и затезна камата за новембар 2006.
30.11.2006.
Најава 38. симпозијума на Златибору
23.11.2006.
Просечна зарада исплаћена у октобру 2006.
20.11.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 22-23
17.11.2006.
Подношење пријаве за упис у Регистар послодаваца
07.11.2006.
Распоред одржавања припремне наставе
06.11.2006.
Распоред одржавања испита за стицање професионалних звања - рок ДЕЦЕМБАР 2006
31.10.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 21
31.10.2006.
Просечна зарада за септембар и најнижа основица од 1. новембра
26.10.2006.
Савез РР Србије позива своје чланство да гласа ЗА усвајање новог Устава РС
11.10.2006.
Постављена WEB site страница–софтвер са апликацијом за прикупљање образаца за деветомесечно извештавање о извршењу буџета
11.10.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 20

02.10.2006.
Прописани су нови обрасци пореских пријава за порез и доприносе

02.10.2006.
Раст цена на мало и затезна камата за септембар 2006.
02.10.2006.
Коефицијент за израчунавање висине закупнине за период јул - децембар 2006.
22.09.2006.
Други циклус Семинара континуране едукације у 2006.
22.09.2006.
Просечна зарада исплаћена у августу 2006.
18.09.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 19
04.09.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 18
04.09.2006.
Обвезници могу извршити уплату ПДВ за август 2006. у понедељак 11. септембра 2006.
01.09.2006.
Затезна камата и цене на мало за
август 2006.
23.08.2006.
Просечне зараде за јул 2006
08.08.2006.
Из штампе је изашла
књига Предузеник - приручник о пословању и вођењу пословних књига предузеника

07.08.2006.
Повећан је износ ефективног страног новца који резидент може износити у иностранство са 2.000 на 5.000 евра

07.08.2006.
Затезна камата и цене на мало за јул 2006.
04.08.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
16-17

02.08.2006.
Влада републике Србије усвојила је нове усклађене износе акцизе који су објављени у „Сл. Гласнику РС“ бр. 66/06, а примењују се од 01 августа 2006.

08.07.2006.
Утврђен је нови износ минималне зарадеза месеце јул – децембар 2006.
08.07.2006.
Услови за остваривање права на пореско ослобођење – Република Црна Гора
30.06.2006.
Најављена контрола евидентирања промета преко фискалних каса
26.06.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
13-14
27.06.2006.
Платни промет са Црном Гором и дневнице за службени пут у РЦГ
23.06.2006.
Просечне зараде и затезне камате за мај 2006
09.06.2006.
Семинар - Планирање, припрема и доношење буџета и финансијских планова и извршење буџета у складу са Законом о јавним набавкама
05.06.2006.
Обвезници могу извршити уплату ПДВ за мај 2006. у понедељак 12. јуна 2006.
05.06.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
12
01.06.2006.
Затезна камата за април и раст цена на мало за мај 2006
22.05.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 11
22.05.2006.
Просечна зарада исплаћена у априлу 2006
09.05.2006.
II Циклус семинар континиране едукације у 2006.- МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.01.2006.
08.05.2006.
Распоред одржавања испита за стицање професионалних звања
04.05.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
10
25.04.2006.
Просечна зарада исплаћена у марту 2006 и најнижа основица од 01. маја 2006.
18.04.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
9
14.04.2006.
Информације о консултативној настави за испите за стицање професионалних звања
24.03.2006.
Почело је пријављивање за 37. Симпозијум на Златибору
24.03.2006.
Обавештење члановима Савеза РР Србије континуирана едукација у 2006. години
24.03.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 8
22.03.2006.
Просечна зарада исплаћена у фебруару 2006.
17.03.2006.
Рок за достављање порерске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2006. годину

03.03.2006.
Зарада за јануар, затезна камата за јануар и цене на мало за фебруар

03.03.2006.
Порески третман давања поводом 8. марта
02.03.2006.
Подношење пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана
28.02.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 7
22.02.2006.
Инструкција Управе за трезор у вези са састављањем завршног рачуна корисника буџетских средстава
21.02.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 5-6
20.02.2006.
ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
20.02.2006.
ИСКАЗИВАЊЕ ПДВ У БИЛАНСУ СТАЊА И СТАТИСТИЧКОМ АНЕКСУ
07.02.2006.
Минимална зарада за период јануар – јун 2006. године
07.02.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 4
26.01.2006.
Oбрасци за предузећа, задруге и предузетнике
26.01.2006.
Актуелна питања у вези са попуњавањем ППП
25.01.2006.
Просечна зарада за децембар 2005, најнижа месечна основица доприноса од 1. фебруара и неопорезиви износ за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2005. годину
20.01.2006.
Упутство Народне банке Србије за достављање финансијских извештаја за 2005. годину
20.01.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 2-3

17.01.2006.
Бесплатни семинари на тему Годишњи финансијски извештај за 2005.

04.01.2006.
ПРАВИЛНИК о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике
04.01.2006.
Продужен је рок за пријаву радова за
XXXVII симпозијум -
Златибор, мај 2006
04.01.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 1
04.01.2006.
Повећан је износ готовог новца који правна лица и предузетници могу дневно подизати са свог текућег рачуна
27.12.2005.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 24
16.12.2005.
Званични преводи Међународних стандарда финансијског извештавања и тумачења одобрени од Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде
16.12.2005.
Празници у престојећем периоду
16.12.2005.
Стопе зазтезне камате за Новембар 2005.
12.12.2005.
Обвезници могу извршити уплату ПДВ за новембар 2005. у понедељак 12. децембра 2005.
06.12.2005.
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
06.12.2005.
Савез рачуновођа и ревизора ће организовати
симпозијум на Златибору, крајем маја 2006. године
28.11.2005.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 23
28.11.2005.
Повећање новчаних казни за привредне преступе и прекршаје у републичким законима
25.11.2005.
Информације о стицању преофесионалних звања у рачуноводству
24.11.2005.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 22
23.11.2005.
Важно обавештење члановима Савеза
22.11.2005.
Просечна зарада за октовар 2005.
22.11.2005.
Обавеза плаћања РТВ претплате за правна лица

18.11.2005.
Бесплатни промотивни семинар

Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2005. и примена прописа о ПДВ

15.11.2005.
Закон о дувану (пречишћен текст)
15.11.2005.
Стопа затезне камате за октобар 2005.
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
01.11.2005.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 21
АКТУЕЛНО