Друштва и образовни
центри СРРС

Ради боље подршке и помоћи чланству, СРРС је развио мрежу друштава на целој територији Србије. Кроз рад ових друштава, Савез помаже свом чланству, путем професионалне обуке, организовања стручних семинара и континуиране едукације.

, .

Поред друштава, у Савезу делују и секције:

  • ревизора
  • интерних ревизора
  • произвођача рачуноводоствених софтвера
  • предузећа и предузетника за вођење пословних књига
  • професора рачуноводства средњих економских школа

./ (018) 872-235
19 . (011) 3234-719, x. 3231-220
, . 73 ./ (021) 700-209
21 . (013) 811-194; 812-929
8 ./ (0230) 22-214
ʌ 15 ./ (019) 730-114
ӣ 25 ./ (034) 213-994
78 ./ (016) 52-928
2 ./ (018) 49-325
1 ./ (021) 452-025
ţ 43 ./ (023) 771-225
16 ./ (010) 310-330
. 7 ./ (013) 44-426
. 1 ./ (025) 29-223
20 ./ (022) 223-317
9 ./ (024) 554-174
10 ./ (015) 325-470
. / . , . 2 ./ (022) 716-203