Чланство
Савеза рачуновођа и ревизора Србије

СРРС је сложена професионална организација у Републици Србији, која окупља више десетина хиљада чланова из различитих сегмената.

Стечена звања код Савеза:
  • 1% овлашћених јавних рачуновођа - овлашћених ревизора
  • 28% овлашћених рачуновођа,
  • 24% самосталних рачуновођа,
  • 47% рачуновођа,
и преко 5.000 кандидата за стицање професионалних звања