Именик
професионалних рачуновођа, ималаца лиценце о
професионалној оспособљености за 2021.
(подаци објављени у Гласу рачуновођа бр. 34)

 

 


Глас рачуновођа бр. 34 у PDF-формату