Именик
професионалних рачуновођа, ималаца лиценце о
професионалној оспособљености за 2022.
(подаци објављени у Гласу рачуновођа бр. 35)

 

 


Глас рачуновођа бр. 35 у PDF-формату