Предлог за повлачење Закона о рачуноводству и Закона о ревизији из процедуре за усвајање

Имајући у виду чињеницу, да се на дневном реду заседања Народне скупштине  Републике Србије, налазе Предлог Закона о рачуноводству и Предлог Закона о ревизији, који су у стручној и научној јавности оцењени као лоши, Савез рачуновођа и ревизора Србије и Удружење пружалаца рачуноводствених услуга, предлажу Влади Републике Србије, да ове предлоге повуче из скупштинске процедуре усвајања.

Савез рачуновођа и ревизора Србије и Удружење пружалаца рачуноводствених услуга су укључени у процес јавне расправе по оба закона и током читавог поступка су указивали на све недостатке наведених предлога, уз оцену да у односу на важећи Закон о рачуноводству и ревизији, понуђена решења још више урушавају систем финансијског извештавања, јер стварају плодно тло за развој „креативног рачуноводства“ у Србији. Због те чињенице, потребно је оба предлога повући из процедуре усвајања и у сарадњи заинтересоване стручне и научне јавности, сачинити јединствен закон о рачуноводству, који ће унапредити финансијско извештавање у интересу свих корисника финансијских извештаја у Србији, што је од кључне важности у процесу придруживању Европској унији. 

Генерални секретар
Савеза РР Србије
др Перо Шкобић    

Председник ИО Удружења
Драгољуб Совиљ

Предлог за повлачење који је послат Народној скупштини Републике Србије можете видети овде