Поштовани чланови и остали поштоваоци рачуноводствене професије,

На овој страници објављени су Закључци са 46. Смпозијума Савеза рачуновођа и ревизора Србије, које можете преузети овде.

Закључци су достављени Влади Републике Србије, ресорним министарствима, Народној банци Србије и другим државним институцијама, економским факултетима, Привредној комори Србије и њеним деловима, као и другим организацијама и појединцима ради упознавања са проблемима у рачуноводству и финансијском извештавању и препорукама и предлозима за унапређење система финансијског извештавања од стране рачуноводствене професије и њене асоцијације.

Ваше коментаре  можете доставити Савезу на начин који вам највише одговара (мејл: info@srrs.rs;  писмено поштом на адресу: ул. Његошева 19, Београд).

Служба информисања