Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2022 годину.

Остварени поени континуиране едукације се евидентирају активним професионалним члановима СРРС као и кандидатима који су у процесу стицање професионалног звања Савеза РР Србије.

Коришћење професионално-стручне литературе
(годишња претплата на приручник Рачуноводствена пракса)
Претплата за 2023. годину 28 поена
Тематски семинари

Измене и допуне у примени Закона о електронском фактурисању од 1.1.2023. (пријава)

2. и 5. децембар 2022. 6 поена
Примена новог Контног оквира 23. децембар 2022. 20 поена

* Наведени оквирни распоред важи за 2022. годину и биће редовно ажуриран и допуњаван. За све додатне информације пратите нас на www.srrs.rs, Facebooku i Instagramu