Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2023 годину.

Остварени поени континуиране едукације се евидентирају активним професионалним члановима СРРС као и кандидатима који су у процесу стицање професионалног звања Савеза РР Србије.

Коришћење професионално-стручне литературе
(годишња претплата на приручник Рачуноводствена пракса)
Претплата за 2023. годину 28 поена
Тематски семинари

Годишњи финансијски извештај по прописима буџетског рачуноводства (пријава)

2. фебруар 2023. 6 поена

Годишњи финансијски извештај и утврђивање пореза на добит (пријав)

3. фебруар 2023. 6 поена

Практично упутство за примену олакшица за запошљавање нових лица од 1. јануара 2023. (пријава)

10. фебруар 2023. 6 поена
Примена измењеног правилника о ПДВ и нове верзије 3.1 СЕФ система (пријава) 13. фебруар 2023 6 поена
Утврђивање пореза на имовину за 2023. годину самоопорезивањем (пријава) 24. фебруар 2023 6 поена

* Наведени оквирни распоред важи за 2023. годину и биће редовно ажуриран и допуњаван. За све додатне информације пратите нас на www.srrs.rs, Facebooku i Instagramu