Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2023 годину.

Остварени поени континуиране едукације се евидентирају активним професионалним члановима СРРС као и кандидатима који су у процесу стицање професионалног звања Савеза РР Србије.

Коришћење професионално-стручне литературе
(годишња претплата на приручник Рачуноводствена пракса)
Претплата за 2023. годину 28 поена
Тематски семинари

XXIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР - Примена актуелних прописа и рачуноводствене регулативе (пријава)

28-30. септембар 2023. 12 поена

XX САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА - Примена Међународних рачуноводствених стандарда у 2024. години и друге актуелности у прописима за јавни сектор (пријава)

28-30. септембар 2023. 12 поена

* Наведени оквирни распоред важи за 2023. годину и биће редовно ажуриран и допуњаван. За све додатне информације пратите нас на www.srrs.rs, Facebooku i Instagramu