Поштоване професионалне рачуновође

Вишегодишње небрига и урушавање система финансијског извештавања у Србији је кулминирало доношењем Закона о рачуноводству и Закона о ревизији („Службени гласник РС“, бр. 62/13) као и пратећих подзаконских аката. По заједничкој оцени целокупне стручне, професионалне и академске јавности, а посебно професионалних рачуновођа из праксе, ови прописи садрже лоша и штетна решења којим се директно онемогућава истинито и поуздано финансијско извештавање, о чему је надлежно министарство више пута обавештавано али и упозоравано.

Нажалост стручне и конструктивне сугестије нису уважене од стране креатора закона и подзаконских аката, већ супротно томе, под утицајем разних комерцијалних интереса, намећу се све веће обавезе и трошкови привреди и пореским обвезницима.
Посебно се, велики трошкови намећу професионалним рачуновођама и ентитетима рагистрованим за пружање рачуноводствених услуга који ће морати, без икакве потребе, да користе најмање два софтвера, два контна оквира и више извештајних основа, да исказују у билансним шемама три до пет пута више ставки него што је потребно, а то не доприноси квалитету финансијског извештавања.

Имајући у виду све тежи положај професионалних рачуновођа, као последица лоших законских решења, Савез рачуновођа и ревизора Србије је покренуо иницијативу за хитно укидања катастрофално лоших закона о рачуноводству и ревизији као и још лошијих подзаконских аката и доношење нове законске регулативе у транспарентном поступку у којем би биле уважене професионалне раћуновође.

Детаљне информације о активностима Савеза везано за укидање лоших законских решења и предлог новог Закона су доступни на следећем линку.

Поштоване колеге, поред свега наведеног, на нас је пао сав терет (послови и трошкови) обједињене наплете, послови самоопорезивања као и послови трансферних цена, али и много других послова било да их раде запослене рачуновође или пружају услуге у јавној пракси. Рачуноводствени послови су високо стручни, али по закону може да их обавља било ко, што је системска грешка која уништава систем финансијског извештавања и подстиче сиву економију, пљачку и корупцију, а прописане контроле финансијских извештаја нема, што је опет пропуст законске регулативе.

Стога, вас позивамо да се придружите овој иницијативи и да доставите нам ваше критике актуелних законских решења, као и предлоге и сугестије у погледу побољшања система финансијског извештавања и рачуноводствене професије, на e-mail info@srrs.rs