Савез РР Србије у оквиру реализације обавеза члана Међународне федерације рачуновођа у функцији остваривања циљева организовања рачуноводствене професије, издао је ово капитално издање намењено обвезницима примене МСФИ

Примена Међународних стандарда финансијског извештавања

Поручите Примену Међународних стандарда финансијског извештавања 

Комплет две књиге (обим Примене Међународних стандарда финансијског извештавања: 1203 стране + обим џепног издања: 687 страна)

Међународни стандарди финансијског извештавања који обухватају и Међународне рачуноводствене стандарде и Тумачења Комитета за тумачење МРС, односно Одбора за тумачење МСФИ, у последњој деценији претрпели су значајне измене и донет је већи број нових стандарда у циљу хармонизације глобалне рачуноводствене регулативе и праћења пословних транасакција савременог окружења.

Ово издање, у обиму од 1.203 страна, садржи примену свих МРС односно МСФИ укључујући и стандарде који нису били обухваћени претходним издањем, МСФИ 9, МСФИ 10, МСФИ 11, МСФИ 12, МСФИ 13, МСФИ 14 и МСФИ 15 са применом у 2018. години, МСФИ 16 са применом почев од 2019.године, закључно са МСФИ 17 који треба да се примењује почев од 2021. године.

Поред свеобухватне примене актуелних МСФИ укључујући и њихове новине и измене, илустроване бројним примерима, саджај овог издања усмерен је и на друге аспекте пословних трансакција, као што су примена релевантне регулативе из области: опорезивања, платног промета, облигационих односа, радног права, привредних друшатва и сл. у конкретним околностима.

Уз приручник и џепно издање МСФИ - Водич за примену

Уз  Приручник обима 1.203 страна  доставља се и издање  МСФИ - ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНУ. Ово практично издање џепног формата садржи основне принципе, циљ, делокруг примене и основна правила вредновања билансних ставки у складу са актуелним МРС, односно МСФИ.

ЦЕНА ИЗДАЊА
19.100
ЦЕНА ИЗДАЊА (са попустом за Чланове Савеза и претплатнике Рачуноводствене праксе) 15.400

Поручите Примену Међународних стандарда финансијског извештавања 

Додатне информације: (011) 3344 505, 3344 404 Факс: 3344 405, e-mail: racunovodstvo@srrs.rs