ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ

XXI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР

ПРИМЕНА АКТУЕЛНИХ ПРОПИСА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ РЕГУЛАТИВЕ

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм семинара

 • Практична примена рачуноводствене регулативе
 • Примена Закона о ПДВ
 • Фискалне касе
 • Девизно пословање
 • Примена Закона о привредним друштвима
 • Избегавање двоструког опорезивања
 • Опорезивање зарада и других личних примања
 • Примена Закона о електронском фактурисању

Услови учешћа

  1-3 учесника 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 16.900 12.675
Остали учесници 23.900 17.925

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.

Пријава учешћа за јесењи семинар

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.  

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији


 

XVIII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА

ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ПРОПИСА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

(30. септембар - 2. октобар 2021)

Програм семинара

 • Систем за управљање фактурама (СУФ)
 • Закон о фискализацији
 • Самосталност и интегритет буџетске инспекције и буџетских инспектора
 • Практична примена прописа о јавним набавкама
 • Права запослених у време пандемије COVID-19
 • Архивска грађа/Рачуноводствена документација

Услови учешћа

  1-3 учесника 4 и више учесника
Претплатници Рачуноводствене праксе и чланови Савеза РР Србије 13.900 10.425
Остали учесници 19.900 14.925

Пријава учешћа за саветовање за кориснике јавних средстава

Семинар ће се организовати у зависности и у складу са епидемиолошким мерама и препорукама надлежних здравствених односно државних органа.

Поводом одржавања семинара биће приређени посебни материјали, које добијају сви учесници.

Сви учесници добијају потврду о оствареном континуираном стручном усавршавању

За професионалне рачуновође – чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са 22 поена, по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

 

Додатне информације на: 011/3238-611, 3233-088, 3239-444, 3241-948