ПОЧЕТНИ КУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У РАЧУНОВОДСТВУ

„Институт за рачуноводство и ревизију“ д.о.о, Београд у сарадњи са Савезом рачуновођа и ревизора организује почетни курс за обављање послова у рачуноводству.

Курс је намењен:

Контакт телефони за детаљне информације и пријаву: 011 3345-007, 063 269 010

Текући рачун: 160-264048-34 Banca Intesa

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА:

Почетак курса: 26. септембар 2022.

  • Београд, Његошева 19
  • Нови Сад, Филипа Вишњића 4а

Курс се одржава у Београду и Новом Саду (ако се пријави више од 10 полазника)

ПРОГРАМ:

Курс почиње упознавањем са основним појмовима у рачуноводству, а након тога се кроз теорију и практичне примере обрађује двојно књиговодство кроз градиво распоређено по класама.

Садржај курса

ДВОЈНО КЊИГОВОДСТВО

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

ИСКАЗИВАЊЕ ПОДАТАКА У ОБРАСЦИМА БИЛАНСА СТАЊА И БИЛАНСА УСПЕХА

ИНФОРМАЦИЈЕ И КОТИЗАЦИЈА:

Полазници курса добијају:

  • Литературу (књигу „Основи рачуноводства“ и Аналитички контни план)
  • Уверење по завршеном курсу
  • Освежење за време наставе (вода, кафа и чај).

Накнада за похађање курса износи 25.000 динара плус ПДВ (укупно 30.000) по полазнику.

Начин плаћања:

Плаћање се може вршити у три рате.

Прва рата износи 10.000 динара и плаћа се при пријави. Преостали износ полазници су у обавези да измире до краја курса.

Плаћање се може вршити на текући рачунe:

  • 170-30054883000-22 Unicredit bank
  • 160-264048-34 Banca Intesa

Погодност:

За групе и предузећа из којих се пријави више од 3 кандидата.

Препорука:

Посебно препоручујемо похађање овог курса кандидатима за стицање професионалних звања у рачуноводству.

Курс траје 50 школских часова.

Настава се одржава три пута недељно (понедељком, средом и петком) у термину од 17:30 до 20:00 часова.

Више информација на https://www.irr.rs/main/seminar-single/9