Вебинари за претплатнике приручника Рачуноводствена пракса, чланове Савеза и кандидате за стицање професионалних звања СРРС

webinar

3. фебруар 2023 (петак) у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ

Програм вебинара

 • Састављање финансијских извештаја
 • Актуелности у примени прописа
 • Вредновање елемената биланса стања и успеха
 • Утврђивање пореза на добит
 • Утврђивање пореза на приходе од самосталне делатности
 • Одговори на питања

Вебинар почиње у 10 часова.

2. фебруар 2023 (четвртак) у 10:00 часова

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО
ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

Програм вебинара

 • Актуелности у законској регулативи
 • Припрема, састављање и достављање годишњег финансијског извештаја
 • Порез на добит код корисника буџетских средстава

Вебинар почиње у 10 часова.

ОНЛАЈН ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА
ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ И ЧЛАНОВЕ СРРС
ОНЛАЈН ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА
ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРАКСЕ И ЧЛАНОВЕ СРРС
Инструкције за приступ webinaru биће послате свим пријављеним учесницима, који испуњавају услове, 1.2.2023. на е-mail адресу наведену у обрасцу пријаве.

Услови учешћа

Вебинари су бесплатни за:

 • претплатнике приручника Рачуноводствена пракса,
 • чланове Савеза РР Србије,
 • кандидате за стицање професионалних звања код Савеза РР Србије.

Сви учесници морају попунити онлајн образац пријаве.

За остале заинтересоване цена котизације за учешће на вебинару износи 6.200 динара (са ПДВ).

Образац приајве са предрачуном за остале заинтересоване учеснике


Континуирана едукација

За професионалне рачуновође - чланове Савеза рачуновођа и ревизора Србије присуство вебинарима евидентира се са 6 поена по Правилнику и међународним стандардима о континуираној едукацији и усавршавању професионалних рачуновођа

Одлука о висини професионалне чланарине (за регистроване, професионалне рачуновође, лиценциране чланове Савеза - физичка лица) за 2023. 

Додатне информације: (011) 3344-405, 3237-139 и 3345-007, seminar@srrs.rs