Контакт

Његошева 19, 11000 Београд
Тел; 011/3239-444, 3343-140; 
Факс: 3231-220, 3343-215
E-mail: info@srrs.rs

др Перо Шкобић, генерални секретар и главни и одговорни уредник

3239-444

skobicp@srrs.rs

Као професионални рачуновођа, претплатник на издања Савеза, свакодневно (7 - 15:30 часова) можете од наших саветника и уредника добити неопходне информације, стручну помоћ, поставити питања и добити одговоре из области прописа о рачуноводству, порезима, финансијама, ревизији, радним односима и другим питањима из области пословања приватног и јавног сектора.


мр Шћепан Шофранац, помоћник директора предузећа "Рачуноводство" и уредник "Водича кроз пословање"

3345-007

sofranacs@srrs.rs

др Зоран Шкобић, руководилац сектора едукације и координатор међународне сарадње

3344-404

skobicz@srrs.rs

мр Предраг Петровић, уредник приручника "Рачуноводствена пракса" и организатор тематских саветовања

3345-429

petrovicp@srrs.rs

др Рада Стојановић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса" и организатор континуиране едукације

3345-008

stojanovicr@srrs.rs

др Весна Нешић, заменик уредника приручника "Рачуноводствена пракса" и организатора тематских саветовања и уредник посебних - инструктивних издања

3344-549

nesicv@srrs.rs

Зоран Килибарда , виши саветник помоћник уредникa приручника "Рачуноводствена пракса" за јавни сектор

3237-139

kilibardaz@srrs.rs

Дејан Младеновић, самостални саветник

3345-043

mladenovicd@srrs.rs

Весна Живковић, млађи саветник

3345-329

zivkovicv@srrs.rs

Олга Бјелановић
(актуели подаци, информације о објављеним написима)

3241-948

bjelanovico@srrs.rs

Претплата и продаја

3238-611
3233-088

pretplata@srrs.rs

Факс

Секретаријат

3231-220

Едукација

3343-215

Редакција

3345-348

Претплата

3345-527

Банери Савеза РР Србије које можете преузети и користити на Вашој презентацији

150x100
160x600
300x250
468x60
728x90