АКТУЕЛНО
Објављен је званичан превод Међународнох рачуноводственог стандарда за јавни сектор – Финансијско извештавање
према готовинској основи рачуноводства
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ЈУН 2023.

Писмо Савеза РР Србије упућено АПР-у "Примена Закона о рачуноводству - исправе професионалних рачуновођа чланова СРРС"

Вебинар Примена новог јединственог правилника о е-фактурисању од 1. јула (22. и 27. јун 2023)
Вебинар Порески третман накнаде за рад и плаћање доприноса за осниваче и директоре привредних друштава (специфичности нерезидената и резидената)
(23. и 26. јун 2023)

Почетни курс за обављање послова у рачуноводству (25. септембар 2023)

Распоред одржавања консултативне наставе у периоду мај-јун 2023:

Почело је пријављивање испита за испитни рок ЈУН 2023.
51. Симпозијум на Златибору (1-3 јун 2023)
Вебинар:
КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА
(19. мај 2023)
Актуелности у примени електронског фактурисања (ПДВ аспект, најновија верзија СЕФ-а и др.)
(26. и 29. мај)
Конференција: "Јачање корпоративног управљања у Србији: Извештавање о одрживости и све значајнија улога одбора за ревизију"
(11. мај 2023)
Традиционална прослава Савеза РР Србије - подружница Ниш
(22. април 2023)
Писмо Савеза РР Србије упућено АПР-у поводом повремених прекида у функционалности веб сервиса за достављање финансијских извештаја
Обавештење - одговор Међународне федерације рачуновођа IFAC на жалбу "забринутог рачуновође"

Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2023. годину

Вебинар - Новине у опорезивању фриленсера од 1. јануара 2023 (26. април 2023).
Вебинар - Нов начин утврђивања и плаћања годишњег пореза на доходак грађана за 2022 (7. април 2023)

Објављени су резултати испита за стицање ипрофесионалних звања за рок ФЕБРУАР 2023. по звањима:

Поштоване колегинице честитамо Вам 8. март - Међународни дан жена!
Објављен је распоред полагања у испитном року ФЕБРУАР 2023.
АРХИВСКА ГРАЂА - Практичан водич за управљање документарним материјалом и архивирање
(10. март 2023)
Утврђивање пореза на имовину за 2023. годину самоопорезивањем
(24. фебруар 2023)
Вебинар - Примена измењеног правилника о ПДВ и нове верзије 3.1 СЕФ система (13. фебруар 2023)
Бесплатни вебинари - за претплатнике, чланове СРРС и кандидате за стицање проф. звања: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (2. и 3 фебруар 2023)

Распоред одржавања консултативне наставе у фебруару 2023:

Почело је пријављивање испита за испитни рок ФЕБРУАР 2023.
Вебинар - Практично упутство за примену олакшица за запошљавање нових лица од 1. јануара 2023. (10. фебруар 2023)
Вебинар - Реална искуства након почетка примене Закона о електронском фактурисању (19. и 23. јануар 2023)

Објављени су резултати испита за стицање ипрофесионалних звања за рок ДЕЦЕМБАР 2022. по звањима:

САОПШТЕЊЕ - Изворно тумачење стицања и одржавања професионалних звања у рачуноводству
Вебинар и издање: ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА (23. децембар)
Вебинари на тему припреме за састављање финансијских извештаја
(24. и 25. новембар 2022)
Објављен је распоред полагања у испитном року ДЕЦЕМБАР 2022.
Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2022 годину.
Вебинар:
КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА - III циклус
(10. новембар 2022)
Вебинар - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ ОД 1.1.2023. (2. и 5. децембар)
Информације о испитном року ДЕЦЕМБАР 2022.

Распоред одржавања консултативне наставе у новембру 2022:

Објављени су резултати испита за стицање професионалних звања за рок СЕПТЕМБАР 2022.
Вебинар - ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ (4. новембар)
Објављен је распоред полагања у испитном року СЕПТЕМБАР 2022.
Вебинар - ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ ОД 01. ЈАНУАРА 2023. (21. и 24. октобар)
ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ
XXII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
XIX САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА
(29. септембар - 1. октобар 2022)

Почетни курс за обављање послова у рачуноводству
(26. септембар 2022.)

Оквирни распоред одржавања испитних рокова за стицање професионалних звања у рачуноводству до јуна 2023.
Информације о испитном року СЕПТЕМБАР 2022.

Распоред одржавања консултативне наставе у периоду август-септембар 2022:

Вебинар - ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ - АКТУЕЛНЕ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ (9. и 12. септембар 2022)

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСПРАВА

Објављени су резултати испита за стицање проф. звања за рок ЈУН 2022.

Вебинар:
КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА - II циклус
(Линк на видео од 17. јуна 2022)

Webinar - ПДВ и рачуноводствено евидентирање у грађевинарству (24. и 27. јун 2022)

Обавештење: Нова фискализација доводи до транспсарентнијег, бржег и ефикаснијег пословањa 

Објављен је распоред полагања у испитном року ЈУН 2022.

Е-фискализација - Информативна
презентација
Министарства
финансија и Савеза
РР Србије

Линк за бесплатно учешће:
https://youtu.be/yeux8Iiemlc

Обавештење о имплементацији
е-Фискализације

НОВО ИЗДАЊЕ: Е-ФАКТУРЕ - примена у пракси
Почело је пријављивање испита за испитни рок ЈУН 2022.

Распоред одржавања консултативне наставе у мају 2022:

Попуњавање Статистичког извештаја
Вебинар - Практичан рад у систему електронских фактура са зависним пореским поступањима
(3. и 6. јун 2022)
Вебинар - Актуелне олакшице за запошљавање нових лица
(27. мај 2022)
Дводневни вебинар - Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ
(20. и 23. мај 2022)
Дводневни Webinar - Примена Закона о електронском фактурисању са зависним пореским поступањима
(20. и 21. април 2022)
Објављен је распоред полагања у испитном року АПРИЛ 2022.
Почело је пријављивање испита за испитни рок АПРИЛ 2022.

Вебинар - Новине код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2021.
(18. април 2022)

Дводневни вебинар - Нови систем е-фискализације
(7. и 8. април 2022)

22.2.2022.
Објављени су нови теремини консултативне наставе за стицање проф. звања:
- Рачуновођа
- Овлашћени рачуновођа

Вебинар - АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА (25. март 2022)

Вебинар - ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА (18. март 2022)
Вебинар - НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ (10. и 11. март 2022)
Вебинар - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА (25. и 28. фебруар 2022)
Вебинар - Утврђивање пореза на имовину за 2022. годину самоопорезивањем (18. фебруар 2022)

Позивамо све кандидате, који су стекли професионално звање СРРС у роковима Октобар 2021 и Децембар 2021, да за потребе израде чланске карте доставе фотографију у е-формату, уколико то већ нису раније урадили.
Фотографију послати на мејл profesionalnazvanja@srrs.rs. У мејлу уписати личне податке (име и презиме и јбмг).
Рок за достављање је 9.2.2022 до 16 часова.

Објављени су резултати испита за стицање проф. звања за рок ДЕЦЕМБАР 2021.

Бесплатни вебинари - за чланове СРРС и претплатнике: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (28. јануар. и 4. фебруар 2021)


НОВО ИЗДАЊЕ - Примена контног оквира за привредна друштва задруге и предузетнике

Почетни курс за обављање послова у рачуноводству (24. јануар 2022)

Приручник за
електронско фактурисање
и

Приручник Архивска грађа и документарни материјал

Старије вести