Вебинар Новине у Закону о Е-Фактурисању - упутства за ефикасну примену од 1.1.2024. (27. и 28. децембар 2023)

Вебинар Девизно пословање (8. децембар 2023)

Рачуновође срећан Вам Међународни дан рачуновођа 10. новембар
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ДЕЦЕМБАР 2023.
Бесплатни вебинари за претплатнике, чланове СРРС и кандидате за стицање проф. звања на тему припреме за састављање финансијских извештаја (23. и 24 новембар 2023)
Вебинар: Измене Закона о електронском фактурисању, реална искуства и практична примена СЕФ-а (10. и 13 новембар 2023)
Савез РР Србијe као пуноправни члан Међународне федерације рачуновођа (IFAC) и Европске федерације рачуновођа, обавештава професионалне рачуновође – своје чланове
Објављени су датуми одржавања испита у испитном року ДЕЦЕМБАР 2023.

Распоред одржавања консултативне наставе у периоду октобар-новембар 2023:


Специјална понуда OTP банке, погодности за чланове Савеза - рачуноводствене агенције
Објава Министарства финансија намењена пружаоцима и корисницима рачуноводствених услуга
Објављен је званичан превод Међународнох рачуноводственог стандарда за јавни сектор – Финансијско извештавање
према готовинској основи рачуноводства
Вебинар: ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ПОСТУПАЊА У ПРАКСИ ПОНУЂАЧА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ
(20. октобар 2023)
САОПШТЕЊЕ - Изворно тумачење стицања и одржавања професионалних звања у рачуноводству

Писмо Савеза РР Србије упућено АПР-у "Примена Закона о рачуноводству - исправе професионалних рачуновођа чланова СРРС"

ТРАДИЦИОНАЛНИ ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ:

XXIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР - Примена актуелних прописа и рачуноводствене регулативе (28-30. септембар 2023)
и
XX САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА - Примена Међународних рачуноводствених стандарда у 2024. години и друге актуелности у прописима за јавни сектор
(28-30. септембар 2023)

Вебинар: ЕЛЕКТРОНСКО АРХИВИРАЊЕ - ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ И НАЧИНИ ПРИМЕНЕ
(22. септембар 2023)
Вебинар:
РЕАЛНА ИСКУСТВА И ПРОБЛЕМИ НАКОН ПОЧЕТКА ПРИМЕНЕ ЈЕДИНСТВЕНОГ ПРАВИЛНИКА О Е-ФАКТУРИСАЊУ

(8. и 11. септембар 2023)

Објављени су резултати испита за стицање ипрофесионалних звања за рок ЈУН 2023. по звањима:

Вебинар:
НОВИ ПОРТАЛ "ФРИЛЕНСЕРИ"
(28. јул 2023)
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ЈУН 2023.
Вебинар Примена новог јединственог правилника о е-фактурисању од 1. јула (22. и 27. јун 2023)
Вебинар Порески третман накнаде за рад и плаћање доприноса за осниваче и директоре привредних друштава (специфичности нерезидената и резидената)
(23. и 26. јун 2023)

Распоред одржавања консултативне наставе у периоду мај-јун 2023:

Почело је пријављивање испита за испитни рок ЈУН 2023.
51. Симпозијум на Златибору (1-3 јун 2023)
Вебинар:
КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА
(19. мај 2023)
Актуелности у примени електронског фактурисања (ПДВ аспект, најновија верзија СЕФ-а и др.)
(26. и 29. мај)
Конференција: "Јачање корпоративног управљања у Србији: Извештавање о одрживости и све значајнија улога одбора за ревизију"
(11. мај 2023)
Традиционална прослава Савеза РР Србије - подружница Ниш
(22. април 2023)
Писмо Савеза РР Србије упућено АПР-у поводом повремених прекида у функционалности веб сервиса за достављање финансијских извештаја
Обавештење - одговор Међународне федерације рачуновођа IFAC на жалбу "забринутог рачуновође"
Вебинар - Новине у опорезивању фриленсера од 1. јануара 2023 (26. април 2023).
Вебинар - Нов начин утврђивања и плаћања годишњег пореза на доходак грађана за 2022 (7. април 2023)

Објављени су резултати испита за стицање ипрофесионалних звања за рок ФЕБРУАР 2023. по звањима:

Поштоване колегинице честитамо Вам 8. март - Међународни дан жена!
Објављен је распоред полагања у испитном року ФЕБРУАР 2023.
АРХИВСКА ГРАЂА - Практичан водич за управљање документарним материјалом и архивирање
(10. март 2023)
Утврђивање пореза на имовину за 2023. годину самоопорезивањем
(24. фебруар 2023)
Вебинар - Примена измењеног правилника о ПДВ и нове верзије 3.1 СЕФ система (13. фебруар 2023)
Бесплатни вебинари - за претплатнике, чланове СРРС и кандидате за стицање проф. звања: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (2. и 3 фебруар 2023)

Распоред одржавања консултативне наставе у фебруару 2023:

Почело је пријављивање испита за испитни рок ФЕБРУАР 2023.
Вебинар - Практично упутство за примену олакшица за запошљавање нових лица од 1. јануара 2023. (10. фебруар 2023)
Вебинар - Реална искуства након почетка примене Закона о електронском фактурисању (19. и 23. јануар 2023)

Објављени су резултати испита за стицање ипрофесионалних звања за рок ДЕЦЕМБАР 2022. по звањима:

САОПШТЕЊЕ - Изворно тумачење стицања и одржавања професионалних звања у рачуноводству
Вебинар и издање: ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА (23. децембар)
Вебинари на тему припреме за састављање финансијских извештаја
(24. и 25. новембар 2022)
Објављен је распоред полагања у испитном року ДЕЦЕМБАР 2022.
Оквирни распоред одржавања континуиране едукације за 2022 годину.
Вебинар:
КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА - III циклус
(10. новембар 2022)
Вебинар - ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ ОД 1.1.2023. (2. и 5. децембар)
Информације о испитном року ДЕЦЕМБАР 2022.

Распоред одржавања консултативне наставе у новембру 2022:

Објављени су резултати испита за стицање професионалних звања за рок СЕПТЕМБАР 2022.
Вебинар - ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ (4. новембар)
Објављен је распоред полагања у испитном року СЕПТЕМБАР 2022.
Вебинар - ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ ОД 01. ЈАНУАРА 2023. (21. и 24. октобар)
ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ
XXII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
XIX САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА
(29. септембар - 1. октобар 2022)

Почетни курс за обављање послова у рачуноводству
(26. септембар 2022.)

Оквирни распоред одржавања испитних рокова за стицање професионалних звања у рачуноводству до јуна 2023.
Информације о испитном року СЕПТЕМБАР 2022.

Распоред одржавања консултативне наставе у периоду август-септембар 2022:

Вебинар - ЕЛЕКТРОНСКО ФАКТУРИСАЊЕ - АКТУЕЛНЕ ЗАКОНСКЕ ОБАВЕЗЕ (9. и 12. септембар 2022)

СВЕЧАНА ДОДЕЛА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ИСПРАВА

Објављени су резултати испита за стицање проф. звања за рок ЈУН 2022.

Вебинар:
КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА - II циклус
(Линк на видео од 17. јуна 2022)

Webinar - ПДВ и рачуноводствено евидентирање у грађевинарству (24. и 27. јун 2022)

Обавештење: Нова фискализација доводи до транспсарентнијег, бржег и ефикаснијег пословањa 

Објављен је распоред полагања у испитном року ЈУН 2022.

Е-фискализација - Информативна
презентација
Министарства
финансија и Савеза
РР Србије

Линк за бесплатно учешће:
https://youtu.be/yeux8Iiemlc

Обавештење о имплементацији
е-Фискализације

НОВО ИЗДАЊЕ: Е-ФАКТУРЕ - примена у пракси
Почело је пријављивање испита за испитни рок ЈУН 2022.

Распоред одржавања консултативне наставе у мају 2022:

Попуњавање Статистичког извештаја
Вебинар - Практичан рад у систему електронских фактура са зависним пореским поступањима
(3. и 6. јун 2022)
Вебинар - Актуелне олакшице за запошљавање нових лица
(27. мај 2022)
Дводневни вебинар - Опорезивање прихода нерезидентних правних и физичких лица порезом по одбитку и ПДВ
(20. и 23. мај 2022)
Дводневни Webinar - Примена Закона о електронском фактурисању са зависним пореским поступањима
(20. и 21. април 2022)
Објављен је распоред полагања у испитном року АПРИЛ 2022.
Почело је пријављивање испита за испитни рок АПРИЛ 2022.

Вебинар - Новине код утврђивања годишњег пореза на доходак грађана за 2021.
(18. април 2022)

Дводневни вебинар - Нови систем е-фискализације
(7. и 8. април 2022)

22.2.2022.
Објављени су нови теремини консултативне наставе за стицање проф. звања:
- Рачуновођа
- Овлашћени рачуновођа

Вебинар - АКТУЕЛНЕ ОЛАКШИЦЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НОВИХ ЛИЦА (25. март 2022)

Вебинар - ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА (18. март 2022)
Вебинар - НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ (10. и 11. март 2022)
Вебинар - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА ЗАВИСНИМ ПОРЕСКИМ ПОСТУПАЊИМА (25. и 28. фебруар 2022)
Вебинар - Утврђивање пореза на имовину за 2022. годину самоопорезивањем (18. фебруар 2022)

Позивамо све кандидате, који су стекли професионално звање СРРС у роковима Октобар 2021 и Децембар 2021, да за потребе израде чланске карте доставе фотографију у е-формату, уколико то већ нису раније урадили.
Фотографију послати на мејл profesionalnazvanja@srrs.rs. У мејлу уписати личне податке (име и презиме и јбмг).
Рок за достављање је 9.2.2022 до 16 часова.

Објављени су резултати испита за стицање проф. звања за рок ДЕЦЕМБАР 2021.

Бесплатни вебинари - за чланове СРРС и претплатнике: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (28. јануар. и 4. фебруар 2021)


НОВО ИЗДАЊЕ - Примена контног оквира за привредна друштва задруге и предузетнике

Почетни курс за обављање послова у рачуноводству (24. јануар 2022)

Приручник за
електронско фактурисање
и

Приручник Архивска грађа и документарни материјал

14.12.2021.
ОБЈАВЉЕН ЈЕ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ЗА 26. децембар 2021.

7.12.2021.
ОБЈАВЉЕН ЈЕ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА ОНЛАЈН ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ДЕЦЕМБАР 2021.

17.11.2021.
Објављени су нови теремини консултативне наставу за стицање проф. звања:
- Рачуновођа
- Овлашћени рачуновођа

2.11.2021.
ПОЧЕЛО ЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК ДЕЦЕМБАР 2021.

Webinar - ПРИМЕНА НОВОГ КОНТНОГ ОКВИРА
17. децембар (НОВ ТЕРМИН)

Webinar - НОВИ СИСТЕМ Е-ФИСКАЛИЗАЦИЈЕ (10. и 13. децембар 2021)

Webinar - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА УПУТСТВИМА ПОСТУПАЊА (23. и 24. децембар 2021)

Бесплатни Webinari за чланове СРРС и претплатнике: ПРИПРЕМА ЗА САСТАВЉАЊЕ ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА (25. и 26. новембар 2021)

Објављени су резултати испита за стицање проф. звања за рок ОКТОБАР 2021.

Подсетник за професионалне рачуновође и рачуноводствене фирме, чанове Савеза РР Србије

13.10.2021.
ОБЈАВЉЕН ЈЕ РАСПОРЕД ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ ЗВАЊА У ИСПИТНОМ РОКУ ОКТОБАР 2021.
ПОЧЕТНИ КУРС ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА У РАЧУНОВОДСТВУ (15. новембар)

Webinar - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА КОМПЛЕТНИМ УПУТСТВИМА ПОСТУПАЊА (24. и 29. новембар 2021)

15.9.2021.
ПОЧЕЛО ЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ИСПИТА ЗА ИСПИТНИ РОК ОКТОБАР 2021.
Webinar - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ СА ТЕХНИЧКИМ УПУТСТВИМА (22. и 25. октобар 2021)
Webinar - ОБАВЕЗЕ РАДНО АНГАЖОВАНИХ ОСНИВАЧА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА (4. и 5. новембар 2021)
ОБЈАВЉЕН ЈЕ РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА КОНСУЛТАТИВНЕ НАСТАВЕ ЗА ИСПИТНИ РОК ОКТОБАР 2021.

Webinar - ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О ФИСКАЛИЗАЦИЈИ (8. и 11. октобар 2021)

ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ НА ЗЛАТИБОРУ
XXI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР
XVIII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА
(30. септембар - 2. октобар 2021)

11.8.2021.
Објављени су резултати испита за стицање проф. звања за рок ЈУН 2021.

19.7.2021.
Webinar - ПРАКТИЧНА ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ (10. и 13. септембар 2021)

9.7.2021.
Саопштење Министарства финансија у вези са усклађивањем пословања пружаоца рачуноводствених услуга

23.6.2021.
Обавештење за лиценциране чланове Савеза и кандидате за стицање професионалних звања

11.6.2021.
Саопштење - Нови програм за стицање звања "Ревизор" код Коморе овлашћених ревизора нема сагласност Министарства финансија - програм није по Међународним стандардима едукације и етике
2.6.2021.
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ЈУН 2021.
21.5.2021.
Webinar - ДЕВИЗНО ПОСЛОВАЊЕ (1. јул 2021)
21.5.2021.
Webinar - НОВИ ЈЕДНИСТВЕНИ ПРАВИЛНИК О ПДВ (21. и 23. јун 2021)
21.5.2021.
Webinar - ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОНСКОМ ФАКТУРИСАЊУ (18. и 22. јун 2021)
13.5.2021.
Почетни курс за обављање послова у рачуноводству (14. јун 2021)
11.4.2021.
Објављен је распоред одржавања консултативне наставе у року ЈУН 2021.
9.4.2021.
Webinar - НОВИ ЈЕДНИСТВЕНИ ПРАВИЛНИК О ПДВ (20. и 25. мај 2021)

2.4.2021.
Почело је пријављивање испита за стицање професионалних звања у испитном року ЈУН 2021.

24.3.2021.
Webinar - ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОСЛОВАЊА СА ЕЛЕКТРОНСКИМ ФАКТУРАМА (23. и 27. април 2021)
17.3.2021.
РАЧУНОВОДСТВО д.о.о. БЕОГРАД, објављује оглас за радно место САВЕТНИК (2 извршиоца)
5.3.2021.
Webinar - Водич за правилно коришћење давања из буџета (24. март 2021)
9.2.2021.
Објављен је распоред одржавања испита у онлајн испитном року МАРТ 2021.
9.2.2021.
Објављен је распоред одржавања консултативне наставе за испит 2.4 Информациони системи
4.2.2021.
Webinar - РАД СА ЕЛЕКТРОНСКИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ИСПРАВАМА, ЗАКОН О РАЧУНОВОДСТВУ И НАЦРТ ЗАКОНА О ЕФАКТУРИСАЊУ (5. и 9. март 2021)

3.2.2021.
Објављени су резултати испита за стицање проф. звања за рок ДЕЦЕМБАР 2021.

21.1.2021.
Вебинар - Утврђивање пореза на имовину за 2021. годину самоопорезивањем (19. фебруар 2021)
Бесплатни Webinari - за чланове СРРС и претплатнике: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ (29. јануар. и 5. фебруар 2021)
31.12.2020.

САВЕЗ РР СРБИЈЕ СВИМ СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЧЕСТИТА БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ
23.12.2020.
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - Издавање дозвола за рад за пружање услуга рачуноводства
16.12.2020.
Савети за "online" полагање испита
9.12.2020.
НОВ ТЕРМИН Webinara - Рад са електронским рачуноводственим исправама (24. и 29.12.2020.)

3.12.2020.
Распоред испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2020

23.11.2020.
Webinar - Рад са електронским рачуноводственим исправама (4.12.2020.)

17.11.2020.
Објаљени су нови теремини консултативне наставу за стицање проф. звања
2.11.2020.
Бесплатни Webinari - за чланове СРРС и претплатнике: Припреме за састављање финансијских извештаја (26. и 27. новембар 2020)
26.10.2020.
Презентација ПРОФЕСИОНАЛНА ЗВАЊА САВЕЗА РР СРБИЈЕ и свечана додела сертификата (Крагујевац, 4.11.2020)
13.10.2020.
Објављен нови превод Међународних стандарда финансијског извештавања (МСФИ) у „Сл. гласнику РС“
29.9.2020.
Бесплатан Webinar - за чланове СРРС и претплатнике: Губитак фискалних погодности, нови рачуноводствени прописи и друге актуелности (16.10.2020.)
21.9.2020.
Обавештење о отказивању традиционалног јесењег семинара на Златибору

19.8.2020.
Објављени су резултати испита за стицање проф. звања за рок ЈУН 2020.

4.8.2020.
НОВО ИЗДАЊЕ - IFRS Стандарди 2019.

IFRS 2019

16.6.2020.
Објављен је распоред испита за стицање професионалних звања у року ЈУН 2020.

20.5.2020.
Испити за стицање професионалних звања у року ЈУН 2020. одржаће се 28. јуна и 5. јула.

Акти донети у време ванредног стања битни за функционисање привреде
Позивамо све професионалне рачуновође, чланове Савеза рачуновођа и ревизора Србије, да и у овим тешким тренуцима искажемо преко потребну солидарност, заједништво и пуну друштвену одговорност. Поштујмо у потпуности одлуке и препоруке надлежних институција. Учинимо све како бисмо заштитили себе, своју породицу, суграђане и све око нас.

25.3.2020.
Уплата донација за помоћ у борби против COVID-19

10.1.2020.
Позив ауторима за подношење пријава за 51. Симпозијум на Златибору, од 28-30. маја 2020.

10.1.2020.
Обавештење за професионалне рачуновође и кандидате за стицање професионалних звања

Рад Савеза РР Србије и „Рачуноводствене праксе“ у време ванредног стања

10.2.2020.
Гостовање представника Савеза РР Србије на РТС поводом документовања трошкова превоза запослених (недеља, 9.2.2020. године, јутарњи програм)

10.1.2020.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ И ПРЕТПЛАТНИКЕ РП - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ (23.1-3.2.2020.)

10.1.2020.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПО ПРОПИСИМА
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
(3-10.2.2020.)

17.12.2019.
Једнодневни семинар - Нове олакшице за новозапослене, тест самосталности предузетника и трошкови превоза запослених
(27.12.2019 и 10.1.2020)
4.11.2019.
Бесплатан семинар ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
(20-29.10.2019)
4.11.2019.
Бесплатан семинар Спровођење пописа имовине и обавеза, нови и прописи у припреми и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава,
(14-22.11.2019)
23.10.2019.
Објављен је распоред полагања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2019.
10.10.2019.
Бесплатан семинар - Права и обавезе по новом Закону о заштити података о личности
(1.11.2019)
10.10.2019.
Бесплатан семинар ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ
(18-22.10.2019)
11.8.2019.
XX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ (19-21. септембар 2019)
11.8.2019.
XVII САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА
(19-21. септембар 2019)

НОВО ИЗДАЊЕ - Примена Међународних стандарда финансијског извештавања

НОВО ИЗДАЊЕ - Међународни стандард финансијског извештавања (IFRS)
за мале и средње ентитете (SME)

28.5.2019.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ЧЛАНОВЕ СРРС -континуирана едукација у 2019.
(17-25. јун)
10.5.2019.
Објављен је распоред полагања испита за стицање професионалних звања у року ЈУН 2019.

Јубиларни 50. СИМПОЗИЈУМ на Златибору
(30 мај - 1. јун 2019.)

19.2.2019.
Позив ауторима за подношење пријава за 50. Симпозијум на Златибору, од 30. маја - 1. јуна 2019.

11.2.2019.
Савез у срадњи са Привредном комором Србије организује 13.2.2019. бесплатан семинар у Врању
25.12.2018.
Обавештење за чланове Савеза РР Србије - Предлог индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца или финансирању тероризма

20.12.2018.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕЗА РР СРБИЈЕ И ПРЕТПЛАТНИКЕ РП - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ (23.1-11.2.2019.)

20.12.2018.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ПО ПРОПИСИМА
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
(4-11.2.2019.)

5.11.2018.
Објављен је распоред полагања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2018.

24.10.2018.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (22-30.11.2018) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП: ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА

24.10.2018.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (14.-26. новембар 2018.) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП на тему Годишњег финансијског извештаја по прописима буџетског рачуноводства
19.10.2018.
Сугестије Савеза РР Србије у вези са ставом 1. члана 7. Радне верзије Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
5.10.2018.
Допис Канцеларије за информационе технологије и електронску управу у вези са употребом печата
2.8.2018.
XIX ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ (20-22. септембар 2018)
2.8.2018.
XVI САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА
(20-22. септембар 2018)
Саопштење Савеза рачуновођа и ревизора Србије
30.5.2018.
Бесплатан семинар за претплатнике РП и чланове СРРС - ПРИМЕНА ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ И ДРУГИХ ПОРЕСКИХ ПРОПИСА
26.5.2018.
Закључци са 49. Симпозијума Савеза РР Србије одржаног на Златибору од 24 – 26. маја 2018. године
22.5.2018.
Закључци професионалних рачуновођа са састанка од 22.маја 2018. године
У претпродаји ново издање Примена Међународних стандарда финансијског извештавања
Одлука о расписивању избора у Савезу рачуновођа и ревизора Србије за мандатни период 2018-2022.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ЈУН 2018.
15.5.2018.
49. СИМПОЗИЈУМ на Златибору (24-26. мај 2018.)
30.3.2018.
Савез РР Србије у сарадњи са ICAEW организује СТРАТЕШКИ ФОРУМ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ (18.04.2018.)

1.2.2018.
Позив ауторима за подношење пријава за 49. Симпозијум на Златибору, од 24-26. маја 2018.

9.1.2018.
Саветовање Годишњи финансијски извештај и утврђивање пореза на добит (23.1.-8.2.2018.)
9.1.2018.
Саветовање Годишњи финансијски извештај по прописима буџетског рачуноводства (6-13. фебруар 2018.)
6.12.2017.
Семинар Примена нових пореских прописа (18. и 20. децембар 2017)
20.11.2017.
Одлаже се примена Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ за 1. јул 2018. године

9.11.2017.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2017
.

9.10.2017.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (23.11. - 1.12.2017) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП: ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА, ПДВ ЕВИДЕНЦИЈЕ И ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ

9.10.2017.
БЕСПЛАТАН СЕМИНАР (14.-22. новембар 2017.) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП на тему Годишњег финансијског извештаја по прописима буџетског рачуноводства
9.10.2017.
СРРС закључио је са Домом здравља «Др Ристић«, уговор о пружању медицинских услуга, по повлашћеним условима, за чланове Савеза и чланове њихових породица
15.8.2017.
XVIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ (21-23. септембар 2017)
15.8.2017.
XV САВЕТОВАЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА (21-23. септембар 2017)

15.8.2017.
Саопштење Извршног одбора Савеза РР Србије у вези са радном верзијом Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденција о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ

26.6.2017.
Позив професионалним рачуновођама - члановима Савеза за достављасње заинтерсованости о радном ангажовању у домаћим и страним компанијама

2.6.2017.
Закључци са 48. Симпозијума Савеза РР Србије

48. традиционални
Симпозијум на Златибору
(25-27.5.2017)
НОВИНЕ У МСФИ И МСФИ ЗА МСП И ИЗВЕШТАВАЊЕ
О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГИХ ЕНТИТЕТА
10.5.2017.
Реаговање Савеза рачуновођа и ревизора Србије поводом текста објављеног у броју 9/17 часописа „Привредни саветник“

3.5.2017.
Сервирање и послуживање хране и пића у објектима пекаре не сматра се угоститељском услугом, у смислу Закона о ПДВ

10.4.2017.
Семинар/пословни тренинг - Рачуноводствени и порески аспект увоза добара и прерачун курсева страних валута

10.4.2017.
Интерна ревизија у савременим технолошким условима (20, 21. и 27.4.2017.)

14.3.2017.
СРРС и ICAEW организују Семинар УНАПРЕЂЕНО ИЗВЕШТАВАЊЕ РЕВИЗОРА (7. април 2017.)

14.3.2017.
Бесплатан семинар у Зајечару - Актуелене измене Закона о ПДВ,
опорезовање услуга и друге актуелности (27.3.2017)
14.3.2017.
Бесплатан семинар (20-23.3.2017) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП: ОДРЕЂИВАЊЕ МЕСТА ПРОМЕТА УСЛУГА У СИСТЕМУ ПДВ
од 1.4.2017. године
14.3.2017.
Отклоњени технички проблеми портала Е-порези – саопштење Пореске управе
14.3.2017.
Спорна питања у вези са попуњавањем ППДГ-1С
15.3.2017.
Проблеми око "неблаговременог" достављањa ППДГ-1С
14.3.2017.
Обавештење о достављању ППДГ-1С и ПБ 2
12.1.2017.
Бесплатан семинар (30.1. - 9.2.2017) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе и претплатнике РП: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ
12.1.2017.
Бесплатан једнодневни семинар на тему Годишњег финансијског извештаја по прописима буџетског рачуноводства (3.-10. фебруар 2017.)
12.1.2017.
Позив ауторима за подношење пријава за 48. Симпозијум на Златибору - од 25-27. маја 2017.
30.12.2016.
САВЕЗ РР СРБИЈЕ СВИМ СВОЈИМ ЧЛАНОВИМА ЧЕСТИТА БОЖИЋНЕ И НОВОГОДИШЊЕ ПРАЗНИКЕ
18.11.2016.
Анкета: Којим темама желите да се додатно бави Рачуноводствена пракса у 2017. години?
17.11.2016.
Министар финансија донео упутства за израду буџета Републике Србије и локалних власти за 2017. годину
9.11.2016.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2016.
9.11.2016.
Семинар ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА (28.11-5.12.2016)
9.11.2016.
Семинар СПРОВОЂЕЊЕ ПОПИСА ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА, УВОЂЕЊЕ МРС И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КОРИСНИКА ЈАВНИХ (БУЏЕТСКИХ) СРЕДСТАВА (18.11-28.11.2016)
9.11.2016.
Семинар/Пословни тренинг - Рачуноводствено евидентирање залиха, обрачун производње и утврђивање цене коштања у различитим облицима производње
(17-7.12.2016.)
9.11.2016.
РАДИОНИЦА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ (9.12.2016.)
3.11.2016.
Реаговање поводом мишљења министарстава у вези са пореским третманом накнаде штете за неискоришћени годишњи одмор
2.11.2016.
Потписан Споразум о сарадњи Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Привредне коморе Србије


28.10.2016.
Примена Правилника о евиденцији ПДВ се одлаже за 1. јануар 2018.

18.10.2016.
Допис упућен Министарству финансија - "Примедбе и предлози у вези новопрописаних евиденција ПДВ и прегледа обрачуна ПДВ"
10.10.2016.
Допис Министарству финансија поводом новодонетог правилника о ПДВ Prijava
7.10.2016.
Иницијатива за измену и побољшање Правилника о ПДВ


5.10.2016.
СЕМИНАР:
Нови правилник о евиденцији ПДВ
(26, 27. и 31. октобар)


5.10.2016.

ПОСЛОВНИ ТРЕНИНГ:
Како да се рачуновође заштите од високотехнолошког криминала и како да примене ЕДИ стандард (17 и 21. октобар)
15.9.2016.
Анкета: Зауступљеност, значај и улога Управљачког рачуноводства и Система обрачуна трошкова у предузећима као и њихова перспектива - Економски факултет Ниш
7.9.2016.
ЈЕСЕЊИ СЕМИНАРИ
НА ЗЛАТИБОРУ
(22-24.9.2016.)
7.7.2016.
Услови за чланство у CIPFA
14.6.2016.
САОПШТЕЊЕ:
14.6.2016. свечано је потписан Меморандум о сарадњи између Савеза РР Србије и Овлашћеног Института за јавне финансије и рачуноводство (CIPFA) из Велике Британије
8.6.2016.
Закључци са 47. Симпозијума Савеза РР Србије и Иницијатива за унапређење система финансијског извештавања
16.5.2016.
Распоред одржавања семинара КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ У 2016.
18.4.2016.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ЈУН 2016.
5.4.2016.
Закључци са округлог стола одржаног 30.03.2016. у организацији Савеза РР Србије
15.3.2016.
Фонд ПИО и СРРС врше презентацију електронског М4 обрасца у регионалним привредним коморама
7.3.2016.
12.2.2016. Од 15. марта 2016. године, Образац М-4 може се доставити у електронској форми
12.2.2016.
Семинар Спречавање криминалних радњи - професионални приступ (4.3.2016.)
22.2.2016.
Објављен је детаљан програм 47. Симпозијума на Златибору (26-28. мај)
2.2.2016.
Реаговање поводом „Студије USAID-а о уштедама административних трошкова од 15% захваљујући реформама“ Министарства финансија
Први циклус континуиране едукације у 2016.(01-11.02.2016.) ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ
САВЕТОВАЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ (5 - 12.02.2016.)
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
22.1.2016.
Презентација правилника о евиденцији промета робе, четвртак, 28.01.2016. у 11:00 часова у згради града Ваљева
18.1.2016.
Обавештење о јединственој бази података код ЦРОСО
25.12.2015.
Закључци са округлог стола одржаног 22.12.2015. у организацији Савеза рачуновођа и ревизора Србије
14.12.2015.
Позив ауторима за подношење пријава за 47. Симпозијум на Златибору - од 26-28. маја 2016.
11.12.2015.
Семинар (24. децембар) у сарадњи са компанијом Halcom а.д.: "Брзо и једноставно до квалификованог електронског сертификата за Ваше клијенте"
8.12.2015.
Трибина "Примена Закона о ПДВ у грађевинарству" 10.12.2015.
3.12.2015.
Саопштење са конференције за новинаре одржане 02.12.2015. у организацији Удружења послодаваца Србије, Савеза РР Србије и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга Prijava
17.11.2015.
Бесплатан семинар (30.11. - 8.12.2015) за чланове Савеза који су измирили чланске обавезе за 2015. и претплатнике РП: ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
30.10.2015.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2015.
23.10.2015.
Промотивне цене годишње и полугодишње претплате за 2016. годину за приручник Рачуноводствена пракса
23.10.2015.
Бесплатан једнодевни семинар на тему Новог правилника о попису имовине и обавеза, увођењу МРС и припреме за састављање финансијских извештаја корисника јавних (буџетских) средстава (23.11 - 27.11.2015.)
7.10.2015.
Бесплатан семинар за чланове Савеза и претплатнике РП: Измене и допуне Закона о ПДВ (26.10 - 2.11.2015.)
15.9.2015.
Обавештење Управе за спречавање прања новца са Листом индикатора за препознавање сумњивих трансакција за рачуновође и Препорукама за пријављивање сумњивих трансакција
31.8.2015.
XVI ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР (24-26. септембар 2015, Конгресни центар "Србија", Златибор)
31.8.2015.
XIII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА (24-26. септембар 2015, Хотел "Палисад", Златибор)
3.8.2015.
Закључци са радног састанка од 10.7.2015, одржан на захтев струковних удружења, у организацији Савеза РР Србије - "Актуелни проблеми финансијског извештавања у Србији" Prijava
15.6.2015.
Закључци са 46. Симпозијума Савеза РР Србије Prijava
11.5.2015.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ЈУН 2015.
21.4.2015.
Континуирана едукација у 2015. (11-19. мај)
20.3.2015.
Савез РР Србије, свим професионалним рачуновођама члановима Савеза - честита 20. март - дан рачуновођа
24.2.2015.
Коментари на саопштење Министарства финансија под насловом "Закон о рачуноводству у најбољем интересу предузећа и грађана" Prijava
24.2.2015.
Закључци са панел дискусије на тему "Нови рачуноводствени прописи и последице њигове примене по извештајне ентитете - обвезнике примене, посебно привредних друштава и предузетника регистрованих за рачуноводствене услуге" одржане 20.2.2015. Prijava
20.2.2015.
Саопштење са састанка одржаног 20.2.2015. поводом лоше законске и подзаконске регулативе везано за састављање финансијских извештаја Prijava
9.1.2015.
СЕМИНАР - годишњи финансијски извештај и утврђивање пореза на добит (2-18. фебруар 2015.)
9.1.2015.
СЕМИНАР - Годишњи финансијски извештај по прописима буџетског рачуноводства (9-13. фебруар 2015.)
Професионално стручни семинар на тему Спречавање прања новца 22. децембар 2014.
19.12.2014.
Ставови поводом лоших рачуноводствених прописа који намећу привреди и другим ентитетима више стотина милиона евра непотребних трошкова
17.12.2014.
Семинар за састављање финансијских извештаја за 2014. одржава се у Чачку 24.12.2014.
15.12.2014.
Семинар за састављање финансијских извештаја за 2014. одржава се у Врању 16.12.2014.
27.11.2014.
Прописан je уплатни рачуна за уплату разлике по основу Закона о привременом уређивању плата и других примања корисника јавних средстава
21.11.2014.
Позив ауторима радова за 46. Симпозијум на Златибору, мај 2015.
5.11.2014.
Други циклус континуиране едукације у 2014 - СЕМИНАР ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
(1-8. децембар 2014.)
5.11.2014.
Семинар АКТУЕЛНОСТИ У ПРОПИСИМА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР И ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
3.11.2014.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања у року ДЕЦЕМБАР 2014.
24.10.2014.
Примедбе-предлози за измене и допуне Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма Prijava
23.10.2014.
Ставови учесника „округлог стола“ одржаног, у Београду 07.10.2014. године, поводом лоших нормативних решења садржаних у Закону о рачуноводству Prijava
23.10.2014.
The views of the participants of the "round table" held in Belgrade, on October 7, 2014, on the topic of bad normative solutions contained in the Law on Accounting

15.10.2014.
У просторијама Савеза РР Србије, дана 21.10.2014. (уторак) у 12 часова, организује се јавна расправа на Нацрт закона о спречавању прања новца и финансирањa тероризма

10.10.2014.
На сајту Управе за спречавање прања новца објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма

22.9.2014.
Одржан радни састанак представника Пореске управе Србије и Савеза рачуновођа и ревизора Србије

XV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ
25 - 27. септембар 2014, Конгресни центар "Србија" 
XII САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
22 - 24. септембар 2014, хотел "Палисад"

1.8.2014.
Семинар - Рад и радним односи (8-9. септембар)

13.6.2014.
Активности Савеза усмерене ка отклањању последица изазваних лошим решењима у новодонетој рачуноводственој регулативи
Prijava

26.5.2014.
Семинар - Примена контног оквира за привредна друштва задруге и предузетнике
(20. јун 2014)
Prijava
26.5.2014.
Објављен је распоред одржавања семинара континуиране едукације у 2014.
19.5.2014.
Позив претплатницима да се одазову за помоћ поплављеним подручјима и порески аспект дате помоћи
19.5.2014.
Одлука од одржавању 45. Симпозијума Савеза РР Србије
19.5.2014.
Извештај и закључци са Панел дискусије и едукације рачуновођа која је у организацији Савеза РР Србије одржана 12. маја у Дому синдиката
5.5.2014.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање проф. звања у року ЈУН 2014.
23.4.2014.
Распоред одржавања обуке за рад на порталу Централног регистра
23.4.2014.
Текуће активности Савеза РР Србије у Удружења пружалаца рачуноводствених услуга
22.4.2014.
Извештај и закључци са састанка Подружнице рачуновођа за Западну Србију, организоване у оквиру Савеза РР Србије, са седиштем у Ивањици
15.4.2014.
Дана 12.05.2014. Савез рачуновођа и ревизора Србије организује у дому синдиката, (велика сала) едукацију и панел дискусију за рачуновође Београда и других општина
15.4.2014.
Састанак подружнице рачуновођа западне србијe са седиштем у Ивањици
4.4.2014.
Обједињеном наплатом без рупа у стажу - Текст објављен у дневном листу Политика 27.3.2014.
3.4.2014.
Извештај и закључци са састанка Подружнице рачуновођа за Расински округ, организоване у оквиру Савеза РР Србије, са седиштем у Крушевцу
10.3.2014.
Почела пуна примена Обједињене наплате пореза
5.3.2014.
Начин исплате нето прихода од 1.3.2014. године, када је пре овог датума поднета збирна пореска пријава (ПП ОПЈ и ПП ОД)
22.2.2014.
Објављен Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица
18.2.2014.
У просторијама СРРС, одржана едукација рачуновођа за достављање ППП ПД, електронским путем
18.2.2014.
Реч уредника приручника за рачуноводство и пореске финансије Рачуноводствена пракса поводом ситуације у вези са састављањем финансијских извештаја
13.2.2014.
Пореска управа позива обвезнике да поднесу појединачну пореску пријаву за порез по одбитку
10.2.2014.
Интервју др Перо Шкобић - Европски стандарди на балкански начин (Објаљену у Политици, 9.2.2014.)
4.2.2014.
18.02.2014. у просторијама Савеза РР Србије одржаће се практична обука за достављање ППП ПД електронским путем
4.2.2014.
Рок за подношење ППП пријаве за 2013. годину продужен је до 7. фебруара 2014.
31.1.2014.
Семинар заказан за 31.1.2014. у Зрењанину одлаже се за 5.2.2014. (сала КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА) због временских непогода
29.1.2014.
Бесплатан семинар за буџетске кориснике - претплатнике РП
20.1.2014.
Саопштење о последицама објављених подзаконских аката Закона о рачуноводству
17.1.2014.
У просторијама СРРС, 16.01.2014. одржана едукација рачуновођа и власника рачуноводствених агенција за практично достављање појединачне пореске пријаве, ППП ПД, eлектронским путем
16.1.2014.
Бесплатан семинар за претплатнике РП на тему "Годишњи финансијски извештај, утврђивање пореза на добит и примена Закона о ПДВ"
15.1.2014.
Објављен је програм предавања за 45. Симпозијум
26.12.2013.
Материјал са конференције за новинаре одржане поводом предлога подзаконских аката везаних за Закон о рачуноводству и ревизији
26.12.2013.
СЕМИНАР - годишњи финансијски извештај, утврђивање пореза на добит и примена Закона о ПДВ
17.12.2013.
Писмо министру Лазару Крстићу, од 6.12.2013.

28.11.2013.
Дана 28.11.2013. предали смо министру Финансија, г. Лазару Крстићу, захтев, са преко 2.000 потписа рачуновођа из целе Србије, за хитну измену одређених законских и подзаконских прописa

27.11.2013.
Одржано предавање рачуновођама Срема на тему Електронско пословање са Пореском управом и подношење Појединачне пореске пријаве, ППП ПД, предавачи су били мр Иван Симич и мр Снежана Митровић
20.11.2013.
Бесплатан промотивни семинар - Припреме за састављање финансијских извештаја и примена нових прописа
15.11.2013.
Електронске пореске пријаве – упутство за достављање Пореској управи – од 1. јануара 2014. год. нема исплате зарада и других прихода из радног односа и ван радног односа ако се не извади дигитални сертификат за квалификовани електронски потпис

14.11.2013.
Утврђене су теме за XLV СИМПОЗИЈУМ НА ЗЛАТИБОРУ

5.11.2013.
БЕСПЛАТАН ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР - Припрема за састављање финансијских извештаја и примена нових прописа
28.10.2013.
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ДЕЦЕМБАР 2013.
22.10.2013.
Објављен је распоред одржавања консултативне наставе за стицање професионалних звања

8.10.2013.
Семинар - Контрола квалитета рачуноводствено-ревизорских услуга (25. октобар 2013)

Објављен је распоред одржавања другог циклуса семинара континуиране едукације у 2013.
7.10.2013
Извештај и закључци са Панела, одржаног 27.09.2013.г на Златибору, на тему, „Улога рачуновођа у електронском пословању са Пореском управом и реформа Пореске управе“
20.9.2013.
Одлука Извршног одбора Савеза РР Србије о предлогу за делегирање представника Савеза РР Србије за рад у Комисији (Review Committee)

17.9.2013.
Дана 27.09.2013. г. у 17 часова, одржаће се панел на тему Улога рачуновођа у електронском пословању са Пореском управом и реформа Пореске упараве, у коме ће учествовати директор Пореске управе Србије, мр Иван Симич

XIV ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ
26 - 28. септембар 2013, Конгресни центар "Србија" 
XI САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
23 - 25. септембар 2013, хотел "Палисад"
30.8.2013.
Од 29.8. ступио је на снагу “Правилник о изменама Правилника о утврђивању секундарних сировина и услуга које су непосредно повезане са секундарним сировинама, у смислу Закона о порезу на додату вредност” (Сл. гл. РС”, бр 74/13)

28.8.2013.
"Реформа Пореске управе Србије",
одржани састанци у 11 градова Србије са рачуновођама у оквиру заједничких активности Савеза РР Србије, МФ и Пореске управе Србије

27.6.2013.
Предлог за повлачење Закона о рачуноводству и Закона о ревизији из процедуре за усвајање

17.6.2013.
Пореска управа је објавила Обавештење o пореском третману прихода које оствари физичко лице које врши промет пољопривредних производа, као и остваривање права на ПДВ надокнаду, у 2013. години

Објављен је распоред одржавања првог циклуса континуиране едукације у 2013.
31.5.2013.
Промењен план уплатних рачуна, због усклађења са изменама пореских прописа

31.5.2013.
Саопштење Пореске управе Републике Србије свим обвезницима који су извршили исплату зарада 30.05.2013.г. по старом, са обрачунатим порезом на зараде 12% и доприносом за ПИО 22%

17.5.2013.
Међународни стандард финансијског извештавања – за мале и средње ентитете (31. мај 2013)

17.5.2013.
Информација о
 стању на пореским рачунима 
и преко портала еПорези
15.4.2013.
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ЈУН 2013.
11.4.2013.
Глас рачуновођа бр. 21 - Активности Савеза РР Србије поводом Нацрта закона о рачуноводству и Нацрта закона о ревизији
3.4.2013. Иницијатива за унапређење система финансијског извештавања Савеза РР Србије и Удружења пружалаца рачуноводствених услуга
3.4.2013.
Допис министарству финансија и привреде везан за нацрт Закона о рачуноводству и Закона о ревизији
3.4.2013.
Саопштење Уније послодаваца, Удружења пружалаца рачуноводствених услуга и Савеза РР Србије у вези нацрта Закона о рачуноводству и Закона о ревизији
15.3.2013.
Примедбе и предлози Савеза рачуновођа и ревизора Србије и Удружења пружаоца рачуноводствених услуга достављене Министарству финансију на Нацрт закона о рачуноводству
5.3.2013.
Обавештавмо чланове СРРС и ширу јавност, да је Мин. финансија и привреде РС објавило Нацрт закона о рачуноводству и Нацрт закона о ревизији.
25.2.2013.
Заједничке активности Министарства финансија и привреде и Савеза РР Србије на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
21.2.2013.
7.03.2013. у 11 часова, у Београду, одржаће се Јавна расправа на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
13.2.2013.
20.02.2013. у 13 часова, у Пожаревцу, одржаће се Јавна расправа на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
10.2.2013.
Семинар за буџетске кориснике: Завршни рачун по прописима буџетског рачуноводства
25.1.2013.
30.01.2013. Одржаће се јавна расправа у Ваљеву, на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
14.1.2013.
Пореска Управа објавила корисничко упутство у вези брисања из евиденције обвезника ПДВ
8.1.2013.
Позив рачуновођама за подношење пореских пријава електронским путем
8.1.2013.
17.01.2013. Одржаће се јавна расправа у Крушевцу, на тему Реформа Пореске управе Републике Србије
3.1.2013.
Електронским путем могуће подношење појединачне пореске пријаве (ППП) за 2012
1.1.2013.
Бесплатан семинар за претплатнике РП - ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ, УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ И ПРИМЕНА ЗАКОНА О ПДВ
19.12.2012.
27.12.2012. Одржаће се јавна расправа у Нишу и Крагујевцу, на тему "Реформа Пореске управе Републике Србије"
17.12.2012.
Електронске пријаве - поступак достављања пореској управи

11.12.2012.
Поводом памфлета објављених
у Привредном саветнику,
бр. 20/12 и
21-22/12

11.12.2012.
Закључци са јавне расправе "РЕФОРМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ",
03.12.2012, Ужице
21.11.2012.
КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА II ЦИКЛУС 2012
20.11.2012.
Објављен је позив за пријаву реферата за 44. симпозијум на Златибору
20.11.2012.
Извештај и закључци са јавне расправе, везано за "Реформу Пореске управе"

14.11.2012.
Бесплатан промотивни семинар
Припреме за састављање финансијских извештаја, примена закона о пдв и нових прописа

13.11.2012.
Семинар за буџетске кориснике
Новине у прописима за јавни сектор и припреме за састављање финансијских извештаја за кориснике буџетских средстава

25.10.2012.
Закључци Одбора за рачуноводствo - СРРС, а који се односе на Нацрт закона о рачуноводств и Нацрт закона о ревизији, објављени на сајту Министарства финансија и привреде, дана 17.10.2012. године

24.10.2012.
За професионалне чланове СРРС Верификација ЕУ грантова - пријава

18.5.2012.
Објављен је распоред одржавања испита у испитном року ДЕЦЕМБАР 2012.

15.10.2012.
СЕМИНАР:
Примена компјутера у спречавању и откривању криминалних радњи (15.11.2012)

1.8.2012.
XIII ЈЕСЕЊИ СЕМИНАР НА ЗЛАТИБОРУ
20 - 22. септембар 2012, Конгресни центар "Србија" 

1.8.2012.
X САВЕТОВАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИХ РАЧУНОВОЂА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА
17 - 19. септембар 2012,
хотел "Палисад"

18.5.2012.
Објављен је распоред одржавања семинара континуиране едукације у 2012.
3.5.2012.
Објављен је распоред одржавања
испита за стицање професионалних звања - рок ЈУН 2012
.
10.4.2012.
Критички осврт Удружења пружалаца рачуноводствених услуга на проблематику примене Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма
9.4.2012.
Министартство за економију и регионални развој прикупља писма заинтересованости за ангажовање рачуновође за Бизник инкубатор у Мајданпеку
5.3.2012.
Семинар: Међународни стандард финансијског извештавања за мале и средње енитете (28. март 2012.)
5.3.2012.
Семинар: Практична примена CAATT алата за ефикасан рад контроле и ревизије (25 и 26 април 2012.)
5.3.2012.
Објављен детаљан програм 43. Симпозијума
30.12.2011.
СЕМИНАР: ЗАВРШНИ РАЧУН ПО ПРОПИСИМА БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА ЗА 2011.
30.12.2011.
Семинар: ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ И
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2011. ГОДИНУ
30.12.2011.
У продаји је Комплет образаца финансијских извештаја за 2011.
Семинар Интернa ревизијa - планирање ревизије на бази ризика (29. новембар 2011.)
10.11.2011.
Објављен је распоред одржавања
испита за стицање професионалних звања - рок ДЕЦЕМБАР 2011

31.10.2011.
БЕСПЛАТАН
ПРОМОТИВНИ СЕМИНАР - Други циклус конт. едукације Припреме за састављање
годишњег фин. извештаја и утврђивање пореза на добит за 2011. годину

31.10.2011.
Специјализовани курс Форензичка ревизија криминалних радњи (18-19. новембар. 2011.)

16.9.2011.
СЕМИНАР:
Нови и измењени мрс за јавни сектор и улога интерне контроле и ревизије код буџетских корисника

16.9.2011.
VI конгрес рачуновођа и ревизора Црне Горе
10.8.2011.
XII Јесењи семинар на Златибору
22-24. септ. 2011.
10.8.2011.
IX Саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства на Златибору
19-21. септ. 2011.
10.5.2011.
СРРС склопио Уговор о сарадњи са ДЗ "Др Ристић" са повлашћеним ценама за чланове СРРС и њихове породице
4.5.2011.
Објављен је распоред одржавања
испита за стицање професионалних звања - рок ЈУН 2011
4.5.2011.
Објављен је преглед оджавања припремне наставе за испитни рок јун 2011.
10.4.2011.
Професионално-стручни семинар на тему Интерна ревизија - Аутоматизацијом до ефикасности (28. апр. 2011.)
29.12.2009.
Бесплатан семинар за претплатнике - Годишњи финансијски извештај за 2009.
29.12.2009.
Семинар за буџетске кориснике - Завршни рачун по прописима буџетског рачуноводства за 2009.
20.11.2009.
Позив свим заинтесованим за подношење пријава за реферате за 41. Симпозијум
19.11.2009.
Објављен је преглед оджавања припремне наставе за испитни рок децембар 2009
06.11.2009.
Објављен је распоред одржавања испита за стицање професионалних звања за рок Децембар 2009
06.11.2009.
Бесплатан промотивни
семинар - Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја и ПДВ актуелности
12.10.2009.
Семинар: Међународни
стандард финансијског извештавања – за мале и средње ентитете
(19.10.2009.)
9.10.2009.
Објављен је распоред одржавања ДРУГОГ циклуса семинара КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА 2009.
27.06.2009.
Семинар "Практична примена МСФИ, пореских и других актуелних прописа" 24-26. 09.2009.
27.06.2009.
Семинар
Буџетско рачуноводство у функцјии реформе државне управе и хармонизација прописа 21-23. 09.2009
22.06.2009.
Закон о спречавању прања новца и финансирања тероризма
25.05.2009.
Објављен је распоред одржавања Првог циклуса семинара КОНТИНУИРАНЕ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА 2009.
11.05.2009.
Објављен је распоред одржавања испита за рок ЈУН 2009.
8.5.2009.
Обавештење о консултативној настави за кандидате за стицање професионалних звања
5.5.2009.
Семинар: УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПОСЛОВАЊА
(21. мај 2009.)
5.5.2009.
СЕМИНАР - Нови порески прописи
14.3.2009.
Семинар: ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА ПРОЦЕНЕ И ВРЕДНОВАЊА (8. мај 2009.)
15.1.2009.
Предрачун за комплет образаца за састављање финансијских извештаја за 2008.

07.1.2009.
Бесплатан семинари за претплатнике РП - Годишњи фин. извештај за 2008. и Завршни рачун за кориснике буџетских средстава

12.11.2008.
Објављен је распоред испита за стицање професионалних звања у испитном року Децембар 2008.
5.11.2008.
Објављен је распоред одржавања консултативне наставе за испитни рок Децембар 2008.
28.10.2007.
Ново у продаји - Приручник о практичној примени МСФИ у Републици Србији
06.06.2007.
Професионално-стручни семинар на тему Професионална пракса интерне ревизије (30. октобар 2008.)
06.10.2008.
Распоред одржавања другог циклуса семинара континуиране едукације за 2008
22.09.2008.
Пријава тема за 40, јубиларни, симпозијум
23.07.2007.
9 јесењи семинар - Примена МСФИ и актуелних прописа
2-4. октобар 2008.

23.07.2007.
VI Саветовање професионалних рачуновођа, корисника буџетских средстава
29,30 септембар и
1 октобар 2008.

15.07.2008.
Регистрована" Асоцијација интерних ревизора Србије "
Приступница
16.05.2008.
Oбелодањивање финансијских извештаја на WEB – сајту Савеза РР Србије
14.5.2008.
Распоред испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Јун 2008.
14.5.2008.
Објављен је распоред одржавања консултативне наставе за стицање професионалних звања
05.05.2008.
Распоред одржавања првог циклуса семинара континуиране едукације за 2008
ЈАВНА РАСПРАВА
поводом националног рачуно-водственог
софтверског стандарда РСС 33
19.02.2008.
Важно обавештење у вези са објављивањем МРС/МСФИ

11.2.2008.
Рачунске и логичке контроле код образаца за завршни рачун 2007. по прописима буџетског рачуноводства

6.2.2008.
Семинар на тему РЕВИЗИЈА ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (22. фебруар 2008.)
9.1.2008.
ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЗА 2007. (за привредна друштва, задруге, предузетнике и друга правна лица)
9.1.2008.
Семинар ЗАВРШНИ РАЧУН корисника буџетских средстава
28.12.2007.
39.
СИМПОЗИЈУМ – Продужен рок за пријаву тема
29.10.2007.
Распоред
испита за стицање професионалних звања у рачуноводству
у испитном року Децембар 2007.
29.10.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 21/2007

15.10.2007.
Изашао је из штампе Приручник за примену прописа о порезима на имовину

15.10.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 20/2007
20.09.2007.
Континуирана едукација у 2007.
18.09.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 19/2007
29.08.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 18/2007
20.08.2007.
8 јесењи семинар - Примена МРС/МСФИ, пореских и других актуелних прописа
20.08.2007.
V саветовање професионалних рачуновођа буџетског рачуноводства
30.07.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 17/2007
10.07.2007.
Став Комисије за хартије од вредности о обвезницима састављања полугодишњих финансијских извештаја
10.07.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 16/2007
10.07.2007.
Нови износ минималне зараде (јул-децембар 2007)
09.07.2007.
Опорезивање промета персоналних рачунара по посебној стопи ПДВ од 8% почиње од 9. јула 2007.
04.07.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 15/2007
29.06.2007.
Семинар: Примена нових пореских прописа и актуелне теме
19.06.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 14/2007
04.06.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 12-13/2007
29.05.2007.
Oбелодањивање финансијских извештаја на WEB – сајту Савеза РР Србије
14.05.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 11/2007
24.04.2007.
Континуирана едукација у 2007.
24.04.2007.
Објављен је распоред одржавања испита за рок ЈУН 2007.

24.04.2007.
Распоред одржавања припремне наставе

24.04.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 10/2007
24.04.2007.
Просечна зарада исплаћена у марту у 2007. године
03.04.2007.
Почело је пријављивање за 38. симпозијум на Златибору
03.04.2007.
Корисници буџетских средстава, нису у обавези да саставе и доставе тромесечно периодични извештај (јануар – март 2007. год.) у прописаном року
02.04.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 9/2007
19.03.2007.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 8/2007
09.03.2007.
Изашао је Глас рачуовођа бр. 10- именик професионалних звања
05.03.2007.
Семинар Примена новог Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем
05.03.2007.
Упоредни контни план старих и нових синтетичких конта за кориснике буџетских средстава
05.03.2007.
Изашла је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 6-7/2007 и збирка Порез на доходак грађана
23.02.2007.
Просечна зарада исплаћена у јануара у 2007. године
19.02.2007.
Изашла је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 5/2007
14.02.2007.
Пријава испита за у року Јун 2007 врши се до 30.03.2007.
14.02.2007.
15. фебруар - нерадан дан
13.02.2007.
Раст цена на мало и стопа затезне камате за јануар 2007.

09.02.2007.
Усклађен је износ који се изузима из зараде за опорезивање

24.01.2006.
Просечна зарада исплаћена у децембру 2006, најнижа основица од 01.02.2007. и минимална зараде у периоду јануар-јун 2007.
22.01.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 4/2007
16.01.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 2-3/2007

16.01.2006.
Годишњи финансијски извештај за 2006. за привредна друштва, задруге, предузетнике и друга правна лица

предрачун

16.01.2006.
Завршни рачун корисника буџетских средстава за 2006. годину

предрачун

10.01.2007.
Искористите попуст и наручите издања Савеза РР Србије по 50% нижим ценама
04.01.2006.
НОВО - буеџетски корисници:
Донет је Правилник о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава - рок 10/20.01.2007.
04.01.2006.
НОВО - буеџетски корисници:
Инструкција за израду и достављање Извештаја о извршењу финансијског плана за период јан-дец 2006.
26.12.2006.
Продужен рок за пријаву реферата за 38. сипозијум
25.12.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 1/2007
22.12.2006.
Просечна зарада исплаћена у новембру 2006.
07.12.2006.
Обавештење НБС - Примена нове ознаке за српски динар - РСД од 9.12.2006.
05.12.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 24

04.12.2006.
Инструкциј а за попис имовине и обавеза и обрачун амортизације за обвезнике који своје пословне књиге воде према уредби о буџетском рачуноводству за 2006. годину

04.12.2006.
Инструкција и упутство o изради и праћењу реализације годишњих програма пословања локалних јавних предузећа за 2007. годину

01.12.2006.
Стопа раста цена на мало и затезна камата за новембар 2006.
30.11.2006.
Најава 38. симпозијума на Златибору
23.11.2006.
Просечна зарада исплаћена у октобру 2006.
20.11.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 22-23
17.11.2006.
Подношење пријаве за упис у Регистар послодаваца
07.11.2006.
Распоред одржавања припремне наставе
06.11.2006.
Распоред одржавања испита за стицање професионалних звања - рок ДЕЦЕМБАР 2006
31.10.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 21
31.10.2006.
Просечна зарада за септембар и најнижа основица од 1. новембра
26.10.2006.
Савез РР Србије позива своје чланство да гласа ЗА усвајање новог Устава РС
11.10.2006.
Постављена WEB site страница–софтвер са апликацијом за прикупљање образаца за деветомесечно извештавање о извршењу буџета
11.10.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 20

02.10.2006.
Прописани су нови обрасци пореских пријава за порез и доприносе

02.10.2006.
Раст цена на мало и затезна камата за септембар 2006.
02.10.2006.
Коефицијент за израчунавање висине закупнине за период јул - децембар 2006.
22.09.2006.
Други циклус Семинара континуране едукације у 2006.
22.09.2006.
Просечна зарада исплаћена у августу 2006.
18.09.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 19
04.09.2006.
Изашла
је из штампе Рачуноводствена пракса бр. 18
04.09.2006.
Обвезници могу извршити уплату ПДВ за август 2006. у понедељак 11. септембра 2006.
01.09.2006.
Затезна камата и цене на мало за
август 2006.
23.08.2006.
Просечне зараде за јул 2006
08.08.2006.
Из штампе је изашла
књига Предузеник - приручник о пословању и вођењу пословних књига предузеника

07.08.2006.
Повећан је износ ефективног страног новца који резидент може износити у иностранство са 2.000 на 5.000 евра

07.08.2006.
Затезна камата и цене на мало за јул 2006.
04.08.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
16-17

02.08.2006.
Влада републике Србије усвојила је нове усклађене износе акцизе који су објављени у „Сл. Гласнику РС“ бр. 66/06, а примењују се од 01 августа 2006.

08.07.2006.
Утврђен је нови износ минималне зарадеза месеце јул – децембар 2006.
08.07.2006.
Услови за остваривање права на пореско ослобођење – Република Црна Гора
30.06.2006.
Најављена контрола евидентирања промета преко фискалних каса
26.06.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
13-14
27.06.2006.
Платни промет са Црном Гором и дневнице за службени пут у РЦГ
23.06.2006.
Просечне зараде и затезне камате за мај 2006
09.06.2006.
Семинар - Планирање, припрема и доношење буџета и финансијских планова и извршење буџета у складу са Законом о јавним набавкама
05.06.2006.
Обвезници могу извршити уплату ПДВ за мај 2006. у понедељак 12. јуна 2006.
05.06.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
12
01.06.2006.
Затезна камата за април и раст цена на мало за мај 2006
22.05.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 11
22.05.2006.
Просечна зарада исплаћена у априлу 2006
09.05.2006.
II Циклус семинар континиране едукације у 2006.- МЕЂУНАРОДНИ СТАНДАРДИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАВАЊА КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 01.01.2006.
08.05.2006.
Распоред одржавања испита за стицање професионалних звања
04.05.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
10
25.04.2006.
Просечна зарада исплаћена у марту 2006 и најнижа основица од 01. маја 2006.
18.04.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр.
9
14.04.2006.
Информације о консултативној настави за испите за стицање професионалних звања
24.03.2006.
Почело је пријављивање за 37. Симпозијум на Златибору
24.03.2006.
Обавештење члановима Савеза РР Србије континуирана едукација у 2006. години
24.03.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 8
22.03.2006.
Просечна зарада исплаћена у фебруару 2006.
17.03.2006.
Рок за достављање порерске пријаве за утврђивање пореза на имовину за 2006. годину

03.03.2006.
Зарада за јануар, затезна камата за јануар и цене на мало за фебруар

03.03.2006.
Порески третман давања поводом 8. марта
02.03.2006.
Подношење пријаве за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана
28.02.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 7
22.02.2006.
Инструкција Управе за трезор у вези са састављањем завршног рачуна корисника буџетских средстава
21.02.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 5-6
20.02.2006.
ДОСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА АГЕНЦИЈИ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ
20.02.2006.
ИСКАЗИВАЊЕ ПДВ У БИЛАНСУ СТАЊА И СТАТИСТИЧКОМ АНЕКСУ
07.02.2006.
Минимална зарада за период јануар – јун 2006. године
07.02.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 4
26.01.2006.
Oбрасци за предузећа, задруге и предузетнике
26.01.2006.
Актуелна питања у вези са попуњавањем ППП
25.01.2006.
Просечна зарада за децембар 2005, најнижа месечна основица доприноса од 1. фебруара и неопорезиви износ за утврђивање годишњег пореза на доходак грађана за 2005. годину
20.01.2006.
Упутство Народне банке Србије за достављање финансијских извештаја за 2005. годину
20.01.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 2-3

17.01.2006.
Бесплатни семинари на тему Годишњи финансијски извештај за 2005.

04.01.2006.
ПРАВИЛНИК о начину и поступку преноса неутрошених буџетских средстава на рачун извршења буџета Републике
04.01.2006.
Продужен је рок за пријаву радова за
XXXVII симпозијум -
Златибор, мај 2006
04.01.2006.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 1
04.01.2006.
Повећан је износ готовог новца који правна лица и предузетници могу дневно подизати са свог текућег рачуна
27.12.2005.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 24
16.12.2005.
Званични преводи Међународних стандарда финансијског извештавања и тумачења одобрени од Одбора за Међународне рачуноводствене стандарде
16.12.2005.
Празници у престојећем периоду
16.12.2005.
Стопе зазтезне камате за Новембар 2005.
12.12.2005.
Обвезници могу извршити уплату ПДВ за новембар 2005. у понедељак 12. децембра 2005.
06.12.2005.
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
06.12.2005.
Савез рачуновођа и ревизора ће организовати
симпозијум на Златибору, крајем маја 2006. године
28.11.2005.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 23
28.11.2005.
Повећање новчаних казни за привредне преступе и прекршаје у републичким законима
25.11.2005.
Информације о стицању преофесионалних звања у рачуноводству
24.11.2005.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 22
23.11.2005.
Важно обавештење члановима Савеза
22.11.2005.
Просечна зарада за октовар 2005.
22.11.2005.
Обавеза плаћања РТВ претплате за правна лица

18.11.2005.
Бесплатни промотивни семинар

Припреме за састављање годишњег финансијског извештаја за 2005. и примена прописа о ПДВ

15.11.2005.
Закон о дувану (пречишћен текст)
15.11.2005.
Стопа затезне камате за октобар 2005.
ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О РАЧУНОВОДСТВУ САВЕЗА РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА СРБИЈЕ
01.11.2005.
Из штампе је изашла Рачуноводствена пракса бр. 21